Warsztaty interpretacyjne. Modernistyczne wyobrażenia o duszy i człowieku – Kazimierz Przerwa-Tetmajer, W pustce

Tekst: Marta Tomczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Projekt prezentacji multimedialnej: Małgorzata Kośińska-Pułka

Bibliografia:

 • Leopold Staff, Poczucie pełni, [w:] Maria Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy-dekadenci-herosi, Wrocław 1985.
 • Stanisław Korab-Brzozowski, Próżnia, [w:] Maria Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy-dekadenci-herosi, Kraków-Wrocław 1985.
 • Maria Podraza-Kwiatkowska, Dwa przeciwstawne utwory, [w:] Somnambulicy-dekadenci-herosi, Kraków-Wrocław 1985.
 • Maria Podraza-Kwiatkowska, Osamotnienie uniwersalne, [w:] Somnambulicy-dekadenci-herosi, Kraków-Wrocław 1985.
 • Maria Podraza-Kwiatkowska, Osamotnienie, [w:] Somnambulicy-dekadenci-herosi, Kraków-Wrocław 1985.
 • Maria Podraza-Kwiatkowska, Ambiwalencja pejzażu, [w:] Somnambulicy-dekadenci-herosi, Kraków-Wrocław 1985.
 • Maria Podraza-Kwiatkowska, Negatywne kategorie pejzażu, [w:] Somnambulicy-dekadenci-herosi, Kraków-Wrocław 1985.
 • Maria Podraza-Kwiatkowska, Pustka krajobrazu, [w:] Somnambulicy-dekadenci-herosi, Kraków-Wrocław 1985.
 • Maria Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie konstrukcje przestrzeni, [w:] Somnambulicy-dekadenci-herosi, Kraków-Wrocław 1985.
 • Stala Marian, Pejzaż człowieka. Młodopolskie wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1985.
 • Tetmajer Kazimierz, W pustce.
 • Próchniak Paweł, „W pustce”. Osiem notatek o jednym wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera, [w:] Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stal, Kraków 2003.
 • Tetmajer Kazimierz, „Czas” 1896, nr 59.