Warsztaty interpretacyjne. Tadeusz Różewicz W świetle lamp filujących

Tekst: Marta Tomczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Projekt prezentacji multimedialnej: Małgorzata Kośińska-Pułka

Bibliografia:

 • James W. Sire, Światy wokół nas, tłum. Andrzej Gandecki, Katowice 1991.
 • T. Różewicz, Zwierciadło. Poematy wybrane. Lekcja literatury z Mieczysławem Porębskim, Kraków 1998.
 • Tadeusz Kantor, Wielopole, [w:] Wielopole, Kraków 1984.
 • Stefan Sawicki, Ku świadomej ocenie w badaniach literackich, Lubin 1986.
 • Władysław Stóżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981.
 • Czesław Miłosz, Niemoralność sztuki, [w:] Życie na wyspach, Kraków 1997.
 • Czesław Miłosz, Niemoralność sztuki.
 • Stanisław Burkot, Spór o poezję, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 3, 2003.
 • James W. Sire, Światy wokół nas, tłum. Andrzej Gandecki, Katowice 1991.
 • Stephen Crane, The Black Riders and Other Lines, [w:] James W. Sire, Światy wokół nas, tłum. Andrzej Gandecki, Katowice 1991.
 • Piotr Pietrych, Stary Różewicz czyta starego Staffa: i co z tego wynika?, [w:] Czytanie Literatury: łódzkie studia literaturoznawcze nr 2.
 • Tadeusz Różewicz, Wieczór, [w:] Szara strefa, Wrocław 2002.
 • Leopold Staff, Wieczór, [w:] Wybór poezji, Wrocław 1970.
 • Tadeusz Różewicz, W świetle lamp filujących.
 • Aluzje i symbolika religijna w poezji Tadeusza Różewicza, [w:] W. Gutkowski, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XXXII - Nauki Humanistyczno-Społeczne, 1989.
 • Tadeusz Różewicz, Zwierciadło. Poematy wybrane. Lekcja literatury z Mieczysławem Porębskim, Kraków 1998.
 • Łk 24, 13-35.
 • Dn 5, 25-30.