Warsztaty interpretacyjne. Tęsknota w wierszu Rozłączenie Juliusza Słowackiego

Tekst: Marta Tomczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Projekt prezentacji multimedialnej: Małgorzata Kośińska-Pułka

Bibliografia:

  • Zieliński J., SzatAnioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego, Warszawa 2000.
  • Witkowska A., Literatura romantyzmu, Warszawa 1986.
  • Słowacki Juliusz, W sztambuchu Marii Wodzińskiej.
  • Leksykon symboli, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1992.
  • SzatAnioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego, tłum. J. Zieliński, Warszawa 2000.
  • Opacki I., Juliusz Słowacki „W sztambuchu Marii Wodzińskiej", [w:] Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001.
  • Słowacki Juliusz, Rozłączenie.