Warsztaty interpretacyjne. Wisława Szymborska Wywiad z Atropos

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Marta Tomczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Projekt prezentacji multimedialnej: Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

 • Źródło: Anna Legeżyńska, Wisława Szymborska, Poznań 1997, s. 85 i 87.
 • Źródło: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, red. P. Grimmal, Wrocław 1987, s. 238.
 • Źródło: Krystyna Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi. Powrót do źródeł, Warszawa 1975, s. 305.
 • Źródło: Anna Legeżyńska, Wisława Szymborska, Poznań 1997, s. 95–96.
 • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia, Londyn 1992, s. 158–159.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Król mrówek, Kraków 2001, s. 88–89.
 • Źródło: Danuta Opacka-Walasek, Tkanka życia, tkanina poezji, „Rzeczpospolita”, nr 21.10.2009.
 • Źródło: Andrzej Borowski, Literatura polska i powszechna. Starożytność – Oświecenie, Kraków 2002, s. 155.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Tkanina, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2011, s. 701.
 • Źródło: Anna Legeżyńska, Wisława Szymborska, Poznań 1997, s. 22–23.
 • Źródło: Marian Stala, O pocieszeniu, jakie daje poezja. Druga notatka o „Chwili” Wisławy Szymborskiej, [w:] Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie, Kraków 2004, s. 114.
 • Źródło: Wisława Szymborska, Wywiad z Atropos, [w:] Wisława Szymborska, Dwukropek, Kraków 2005, s. 25.