Wiara w rozum jako podstawa myśli oświeceniowej

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Raube Sławomir, „Elpis” 2005, nr 7/11/12.
  • Jonathan Swift , Podróże Gullivera (fragmenty), tłum. Maciej Słomczyński.
  • Kartezjusz, Rozprawa o metodzie (fragmenty).
  • Miłosz Czesław, Zaklęcie, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie , Kraków 2018.
  • Immanuel Kant, Co to jest Oświecenie? (fragment).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida