Wiara w rozum jako podstawa myśli oświeceniowej

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Sławomir Raube, Oświeceniowa koncepcja człowieka: filozoficzna reforma antropologii politycznej, „Elpis” 2005, nr 7/11/12, s. 15–16.
  • Źródło: Jonathan Swift , Podróże Gullivera (fragmenty), tłum. Maciej Słomczyński.
  • Źródło: Kartezjusz, Rozprawa o metodzie (fragmenty).
  • Źródło: Czesław Miłosz, Zaklęcie, [w:] Czesław Miłosz, Wiersze wszystkie , Kraków 2018, s. 601.
  • Źródło: Immanuel Kant, Co to jest Oświecenie? (fragment).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida