Wielcy twórcy renesansu

Tekst: Adrian Lenard 

Ćwiczenia: Renata Matsili

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Lus Vitae

Bibliografia:

  • Cytat za: Fragment mowy wygłoszonej w Iraku w 2003 r., Pełny tekst na: wolnelektury.pl [dostęp: 22.11.2021].
  • Źródło: Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie (fragment), tłum. L. Staff. Cytat za:Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Nowożytność, Warszawa 2013, s. 78.
  • Źródło: Edwin Bendyk, Giovanni Pico Della Mirandola, [w:] Tadeusz Zawadzki, Wielkie mowy historii, t. 1, Warszawa 2006, s. 138.
  • Źródło: Giovanni Pico Della Mirandola, Mowa o godności człowieka, [w:] Tadeusz Zawadzki, Wielkie mowy historii, t.1, Warszawa 2006, s. 130.
  • Źródło: Renesans - definicja z Wikipedii, dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans.
  • Źródło: Mayflower, dostępny w internecie: pl.wikipedia.org/Mayflower.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida