Wielki Testament Françoisa Villona - wielowymiarowość dzieła

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Villon François , Wielki Testament, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Kraków 2007.
  • Villon François , Wielki Testament (fragmenty), tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Kraków 2007.
  • Villon François, Wielki Testament (fragmenty).
  • Wyrwas Katarzyna, Testament poetycki jako wtórny gatunek mowy, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Kraków 2015.
  • Villon François , Wielki Testament.
  • Boy-Żeleński Tadeusz, Od tłumacza, [w:] Villon François, Wielki Testament, Warszawa 1927.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida