Wielkie katastrofy wywołane trzęsieniami Ziemi

Tekst: Włodzimierz Juśkiewicz

Scenariusz lekcji: Anna Ruszczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl Sp. z o.o.