Wiosna Ludów na ziemiach polskich. Na fali europejskiego buntu

Tekst: Monika Piotrowska-Marchewa, Maciej Pokrzywa

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Halina Iwanowska, Rzeź galicyjska, „Polonika” nr 169, luty 2009, tekst dostępny online: polonika.at.
  • Źródło: Ugoda między przedstawicielami władz pruskich a Komitetem Narodowym, podpisana 11 kwietnia 1848 r. Cytat za: Augustyn Brzeżański, Pamiętnik pułkownika Brzeżańskiego z roku 1848, s. 69–71, dostęp: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/61150/edition/82444/content.
  • Źródło: Oliver Cromwell o rewolucji angielskiej, [w:] Christopher Hill, Oliver Cromwell i Rewolucja Angielska, oprac. I. Szymańska, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
  • Źródło: Jakub Bossuet o Oliverze Cromwellu, [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s. 305.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida