Wizerunek femme fatale w poezji i sztuce przełomu XIX i XX wieku

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Lucjan Rydel, Chimera I, [w:] Poezje, red. Leon Idzikowski, Kraków 1909, s. 37–38.
 • Źródło: Lucjan Rydel, Syreny, [w:] Lucjan Rydel, Poezje, Warszawa 1901, s. 39.
 • Źródło: Wacław Wolski, Kobieta-łabędź, [w:] Wacław Wolski, Powieść tajemna. Poezje. Seria druga, Kraków 1908, s. 83.
 • Źródło: Bronisława Ostrowska, Ośmiornica, [w:] tejże, Biała godzina. Wybór poezji, Warszawa 1982, s. 84.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Kwiat symboliczny, [w:] Jan Marx, Młoda Polska, Wrocław 1997, s. 315.
 • Źródło: Wojciech Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997, s. 25.
 • Źródło: Wojciech Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997, s. 21.
 • Źródło: Elżbieta Charazińska, Ćma nocna, [w:] Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890–1914, red. Ł. Kossowski, E. Charazińska, Warszawa 1996, s. 210.
 • Źródło: Kazimiera Zawistowska, Ewa I, [w:] Jan Marx, Młoda Polska, Wrocław 1997, s. 488–489.
 • Źródło: Kazimiera Zawistowska, Pompadour, [w:] Jan Marx, Młoda Polska, Warszawa 1997, s. 492.
 • Źródło: Kazimiera Zawistowska, Lwica, [w:] Jan Marx, Młoda Polska, Warszawa 1997, s. 490–4911997.
 • Źródło: Lucjan Rydel, Meduza, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1901, s. 34.