Wizja człowieczeństwa w sonetach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Erazm z Rotterdamu, De libero arbitro Diatribe seu collatio per Desiderium Erasmus Roterodamum, Liepzig 1910. Cytat za: Krzysztof Mrowcewicz, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław 1987, s. 204.
 • Źródło: Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet II: Na one słowa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc, [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 50.
 • Źródło: Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń II. O rządzie Bożym na świecie, [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 54.
 • Źródło: Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet III: Do naświętszej Panny, [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 50–51.
 • Źródło: Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet I: O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego, [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 49.
 • Źródło: Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet V: O nietrwałej miłości rzeczy świata tego, [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 51–52.
 • Źródło: Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV: O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, [w:] Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 51.
 • Źródło: Krzysztof Mrowcewicz, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław 1987, s. 209.
 • Źródło: Słownik języka polskiego, t. 1, red. Mieczysław Szymczak, Warszawa 1988, s. 339.
 • Źródło: Sonet VI: Do Pana Mikołaja Tomickiego, [w:] Mikołaj Sęp-Szarzyński, Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 52.
 • Źródło: Mikołaj Sęp–Szarzyński, Sonet V: O nietrwałej miłości rzeczy świata tego.
 • Źródło: [Ciężko nie kochać…], [w:] Anakreont, Anakreont I anakreontyki, tłum. Jerzy Danielewicz, Warszawa 1987, s. 55.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida