Władze regionalne w państwach unitarnych i federalnych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r., dostępny w internecie: pl.wikisource.org [dostęp 15.07.2020 r.].
  • Źródło: Radosław Kamiński, Samorząd terytorialny w świetle zasady subsydiarności, „Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny” 2013 r., nr 8, dostępny w internecie: bazhum.muzhp.pl [dostęp 15.07.2020 r.].
  • Źródło: A European Assembly of local and regional elected representatives, tłum. Anna Wąsiel-Albierska, dostępny w internecie: coe.int [dostęp 1.02.2021 r.].
  • Źródło: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 15.07.2020 r.].