Wpływ kolonializmu i jego rozpadu na współczesny świat

Tekst i scenariusz lekcji: Maciej Kałaska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Film: Krzysztof Poznański