Współczesne państwa w Europie: republika

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Marcin Przybysz, Zasada republikańskiej formy rządów i zasada dobra wspólnego w Ustawie Zasadniczej RFN i niemieckiej nauce prawa konstytucyjnego – wybrane zagadnienia, dostępny w internecie: marszalek.com.pl [dostęp 22.07.2020 r.].
  • Źródło: Adam Jarosz, System polityczny Czech, 7.04.2005 r., dostępny w internecie: psz.pl [dostęp 22.07.2020 r.].
  • Źródło: Marek Bankowicz, Model włoskiej prezydentury, dostępny w internecie: ruj.uj.edu.pl [dostęp 22.07.2020 r.].
  • Źródło: Tomasz Godlewski, Udział prezydenta Republiki Litewskiej w ustawodawstwie, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 3.
  • Źródło: Jerzy Ciapała, Systemy elekcji prezydenta – zagadnienia teoretyczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, nr 3.
  • Źródło: Monarchiczne i republikańskie głowy państw w Europie, dostępny w internecie: legitymizm.org [dostęp 22.07.2020 r.].