Wstąpienie Polski do NATO

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: Przemówienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na placu Zamkowym podczas wizyty prezydenta USA Billa Clintona, Warszawa, 10 lipca 1997 [„Gazeta Wyborcza” nr 160/1997].
 • Źródło: Gustaw Waza do biskupa Linköping Hansa Braska [rzecznik katolicyzmu w Szwecji]. Sztokholm, 9 listopada 1526, [w:] Historia powszechna XVI wieku. Teksty źródłowe, oprac. Z. Boras, M. Serwański, Poznań 1978, s. 82–83.
 • Źródło: Janusz Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca wieku XIX, Warszawa 1975, s. 282.
 • Źródło: Tekst na podstawie relacji Krzysztofa Warszewickiego, posła króla polskiego do Szwecji w 1582 r., [w:] Historia powszechna XVI wieku. Teksty źródłowe,, oprac. Zygmunt Boras, Maciej Jerzy Serwański, wybór Zygmunt Boras, Maciej Jerzy Serwański, Poznań 1978, s. 121–125.
 • Źródło: Na podstawie relacji Krzysztofa Warszewickiego, posła króla polskiego do Szwecji w 1582 r. , [w:] Historia powszechna XVI wieku. Teksty źródłowe, oprac. Zygmunt Boras, Maciej Jerzy Serwański, wybór Zygmunt Boras, Maciej Jerzy Serwański, Poznań 1978, s. 125.
 • Źródło: Gustaw Waza do miast kupieckich w królestwie. Sztokholm, 12 lipca 1523 roku, [w:] Historia powszechna XVI wieku. Teksty źródłowe, oprac. Z. Boras, M. Serwański, Poznań 1978, s. 114.
 • Źródło: Lars O. Lagerqvist, Historia Szwecji, tłum. H. Thylwe, Sztokholm 2001, s. 49.
 • Źródło: Ambasador Andrzej Krzeczunowicz o relacjach pomiędzy byłymi państwami Układu Warszawskiego a Paktem Północnoatlantyckim na początku lat 90. Cytat za: Janusz Zuziak, Droga Polski do NATO [w:] 10 lat Polski w NATO, red. nauk. A. Skrabacz, Warszawa 2009, s. 45.
 • Źródło: Fragment oświadczenia Krzysztofa Skubiszewskiego z 4 października 1993 r., będące odpowiedzią na sprzeciw Jelcyna w sprawie przyjęcia Polski do NATO. Cytat za: Janusz Zuziak, Droga Polski do NATO [w:] 10 lat Polski w NATO, red. nauk. A. Skrabacz, Warszawa 2009, s. 54.
 • Źródło: Fragment artykułu wstępnego w „Le Monde” z 22 października 1993 r. Cytat za: Karolina J. Helnarska, Stanowisko Francji wobec rozszerzenia NATO w 1999 roku [w:] 10 lat Polski w NATO, red. nauk. A. Skrabacz, Warszawa 2009, s. 66.
 • Cytat za: artykuł Tam było polskie wojsko. W misjach NATO zginęło 52 żołnierzy, 2019, wiadomości.gazeta.pl.