Wybrany problem życia społecznego w Polsce – analiza zjawiska

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Program Profilaktyki Raka Płuca, 4.03.2020 r., dostępny w internecie: pacjent.gov.pl [dostęp 17.06.2020 r.].
  • Źródło: Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 18.06.2020 r.].
  • Źródło: oprac. własne.