Wykorzystywanie produktów z własnego gospodarstwa rolnego i produktów regionalnych

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
Udostępnij

E‑ZASÓB Wykorzystywanie produktów z własnego gospodarstwa rolnego i produktów regionalnych

Dla kwalifikacji HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego wyodrębnionej w zawodzie Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205

Dariusz Łętowski

Bibliografia:

  • Źródło: dostępny w internecie: Strona internetowa Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, Agrokuchnia, https://pcpl.wrotapodlasia.pl/pl/inspiracjeiprzykady/agrokuchnia/ [dostęp 16.09.2022].
  • Źródło: dostępny w internecie: Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Produkty zarejestrowane jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci [dostęp 16.09.2022].
  • Źródło: dostępny w internecie: Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lista produktów tradycyjnych, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12 [dostęp 16.09.2022].
  • Źródło: dostępny w internecie: Strona internetowa Agroturystyka.edu.pl, Informacje o praktyce, teorii, stowarzyszeniach, dofinansowaniu i wydarzeniach związanych z agroturystyką, http://www.agroturystyka.edu.pl [dostęp 16.09.2022].
  • Źródło: dostępny w internecie: Strona internetowa czasopisma naukowego “Turystyka kulturowa”, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk [dostęp 16.09.2022].
  • Źródło: dostępny w internecie: Strona internetowa Ministerstwa Sportu i Turystyki, System Rejestrów Publicznych w Turystyce, https://turystyka.gov.pl [dostęp 16.09.2022].
  • Źródło: dostępny w internecie: Portal Witryna Wiejska, strona dla osób aktywnych społecznie i gospodarczo na obszarach wiejskich, www.witrynawiejska.org.pl [dostęp 16.09.2022].