Wykres funkcji określonej różnymi wzorami w różnych przedziałach