Wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego