Z dziejów polskiej emigracji politycznej od Wielkiej Emigracji do rewolucji 1905 r.

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Sławomir Kalembka, Emigracje polityczne w powiedeńskiej Europie, [w:] Władysław Zajewski, Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815–1849.
  • Źródło: Emigracja polityczna po powstaniu styczniowym, 23.09.2016 r., dostępny w internecie: nowahistoria.interia.pl [dostęp 7.07.2020 r.].
  • Źródło: Wiktor Heltman, „Demokrata Polski” 1841, nr 31, t. III, s. 242.