Z Tobą ja gadam... Rozmowa wieczorna Adama Mickiewicza

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Mickiewicz, Rozmowa wieczorna, [w:] tegoż, Dzieła, tom 1: Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1993, s. 327–328.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Romantyczność.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Rozum i wiara, [w:] Poezye, oprac. P. Chmielowski, Kraków 1899, s. 273.
  • Źródło: Czesław Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976, s. 136.