Zaglądając do mieszczańskiego domu. Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło

Tekst: Małgorzata Bazan, Marzenna Śliwka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: FilmPolski.pl.
  • Źródło: Karol Irzykowski, Recenzje teatralne, Warszawa 1965, s. 210–215.
  • Źródło: Tadeusz Kudliński, Vademecum teatromana, Warszawa 1976, s. 262–263.
  • Źródło: Tadeusz Kudliński, Maska i oblicze teatru, Warszawa 1963, s. 252–253.
  • Źródło: Wywiad dla Czesława Dondziłły, „Film”, nr 1972/72.
  • Źródło: Tadeusz Boy-Żeleński, „Moralność pani Dulskiej” tragikomedia kołtuńska w 3 aktach Gabrieli Zapolskiej. (Premiera w Teatrze Aktora), Warszawa 1934.
  • Źródło: Maria Ossowska, Moralność mieszczańska, Wrocław 1985, s. 52–66.
  • Źródło: Julian Tuwim, Mieszkańcy, [w:] Biblia cygańska, 1933.
  • Źródło: Tadeusz Boy-Żeleński, Okno na życie, Warszawa 1933, s. 174.
  • Źródło: Tadeusz Boy-Żeleński, Okno na życie, Warszawa 1933, s. 175.