Znasz ty ogień i łzy Wertera? – powtórzenie wiadomości o werteryzmie jako postawie światopoglądowej romantyzmu

Tekst: Jadwiga Wiendlocha

Gra edukacyjna: Małgorzata Kosińska-Pułka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Wrocław 2001.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Kordian, Wrocław 1986.
  • Źródło: Marta Piwińska, Miłość, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 548.