Zwalczanie terroryzmu na świecie

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Czy społeczeństwo polskie jest przygotowane na niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego?, [w:] Borkowski Robert, Terroryzm – globalne wyzwanie, red. Krzysztof Kowalczyk, Wiesław Wróblewski, Toruń 2006.
  • Szlachter Damian, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej, Toruń 2006.
  • Aleksandrowicz Tomasz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
  • Liedel Krzysztof, Góralski Dariusz, System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. Stan obecny a potrzeba działania, [w:] Terroryzm. Polityczne metody zwalczania, red. Krzysztof Liedel, Joanna Marszałek‑Kawa, Szymon Wudarski, Toruń 2008.
  • Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 1.10.2020 r.].
  • Dominik Owczarek, Ekspertka ds. terroryzmu: Neonaziści wiedzą, jak daleko mogą się posunąć, 20.09.2020 r., dostępny w internecie: dw.com [dostęp 30.09.2020 r.].
  • Raport o terroryzmie. Niepokojący trend, 20.11.2019 r., dostępny w internecie: dw.com [dostęp 30.09.2020 r.].
  • Jens Stoltenberg, 11.09.2019 r., dostępny w internecie: twitter.com [dostęp 21.01.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida