Zwierciadło, w którym przegląda się świat. Rewizor Mikołaja Gogola w reżyserii Jerzego Gruzy

Tekst: Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Gogol Nikołaj, Scena niema, [w:] Rewizor.
  • Wojciech Tomczyk, „Teologia Polityczna” 2019.
  • Jan Kott, „Kultura” 1981.
  • Prus Bolesław, Lalka.
  • Gogol Nikołaj, Rewizor.
  • Adam Mickiewicz, Ustęp, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziadow-czesci-iii-ustep-petersburg.html.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida