Życie polityczne na emigracji

Bibliografia:

  • Źródło: Sławomir Kalembka, Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832–1846, Toruń 1966.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Niezgody emigracji naszej, 1833.
  • Źródło: W. Lewandowski, W. Łukasiewicz, Akt tułaczów polskich, będących we Francji, 1831-1846, s. 136.
  • Źródło: Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji, 1815-1849, t. 2, red. J. Zajewski, Warszawa 1991, s. 84.
  • .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida