Zza świata szła noc, rozpacz i śmierć… Obraz klęski powstania w Rozdzióbią nas kruki, wrony Stefana Żeromskiego

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony, [w:] tegoż, Utwory zebrane, t. 2, Warszawa 1976, s. 53.
 • Źródło: Jan Kucharski, Twórczość Stefana Żeromskiego w latach 1892-1895, Gdańsk 1974, s. 159.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…, [w:] tegoż, Utwory zebrane, t. 2, Warszawa 1976, s. 47.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Sułkowski, Warszawa 1972, s. 59.
 • Źródło: Sławomir Sobieraj, Etos powstania styczniowego jako fundament koncepcji odrodzenia państwa i narodu w twórczości Stefana Żeromskiego, „Inskrypcje” 2016, nr 2, s. 49–50.
 • Źródło: Jan Kucharski, Twórczość Stefana Żeromskiego w latach 1892–1895, Gdańsk 1974, s. 179.
 • Źródło: Jan Kucharski, Twórczość Stefana Żeromskiego w latach 1892–1895, Gdańsk 1974, s. 159.
 • Źródło: Jan Kucharski, Twórczość Stefana Żeromskiego w latach 1892–1895, Gdańsk 1974, s. 175.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony, [w:] tegoż, Opowiadania, Warszawa 2001, s. 12.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony, [w:] tegoż, Opowiadania, Warszawa 2001, s. 14.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony, [w:] tegoż, Opowiadania, Warszawa 2001, s. 13.
 • Źródło: Melania Kierczyńska, Rozdzióbią nas kruki, wrony… w świetle listów Żeromskiego z 1892 roku, [w:] tejże, Stefan Żeromski, Warszawa 1951, s. 57.
 • Źródło: Artur Hutnikiewicz, Stefan Żeromski, [w:] tegoż, Młoda Polska, Warszawa 1994, s. 273.
 • Źródło: Artur Hutnikiewicz, Stefan Żeromski, [w:] tegoż, Młoda Polska, Warszawa 1994, s. 274.