Gospodarstwo agroturystyczne – realizacja imprezy

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
Udostępnij

E‑ZASÓB Gospodarstwo agroturystyczne – realizacja imprezy dla kwalifikacji HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich wyodrębnionej w zawodzie Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205

Bibliografia:

 • Źródło: Strona internetowa miesięcznika branży turystycznej, Wiadomości turystyczne, http://www.wiadomosciturystyczne.pl/ [dostęp 30.11.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia [dostęp 30.11.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa ISAP, Internetowy System Aktów Prawnych, http://prawo.sejm.gov.pl [dostęp 21.04.2020 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, Odpoczywamy na wsi. Turystyka Wiejska bez Tajemnic, www.pftw.pl [dostęp 25.08.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Serwisu Informacji Turystycznej z bazą danych biur turystycznych, szkół, hoteli, www.tur-info.pl [dostęp 25.08.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, https://ksow.pl [dostęp 30.11.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Polskiej Organizacji Turystycznej, www.pot.gov.pl [dostęp 30.11.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Europejskiego Centrum Konsumenckiego, www.konsument.gov.pl [dostęp 30.11.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Polskiej Izby Turystyki, www.pit.org.pl [dostęp 30.11.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Tur-Info.pl. Serwis informacji turystycznej, www.tur-info.pl [dostęp 30.11.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa, www.federation-guides.pl [dostęp 21.04.2020 r.].
 • Źródło: Fanpage FB Polskiego Instytutu Turystyki, https://www.facebook.com/PolskiInstytutTurystyki/ [dostęp 30.11.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Turystyka w Polsce, www.izbyturystyki.pl [dostęp 30.11.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa UNWTO Światowej Organizacji Turystyki, www.unwto.org [dostęp 30.11.2021 r.].
 • Źródło: Zbigniew Kruczek, Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków 2012.
 • Źródło: Grażyna Leszka, Podstawy turystyki, WSiP, Warszawa 2013.
 • Źródło: Beata Meyer, Obsługa ruchu turystycznego, PWN, Warszawa 2008.
 • Źródło: Iwona Michniewicz, Maria Peć, Turystyka. Organizacja imprez i usług turystycznych, t. V., REA i WSiP, Warszawa 2014.
 • Źródło: Beata Mikuta, Krystyna Żelazna, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Format-AB, Warszawa 2004.
 • Źródło: Jan Sikora, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa 1999.
 • Źródło: Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2002.
 • Źródło: Zbigniew Kruczek, Piotr Zmyślony, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2014.
 • Źródło: Leszek Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków 2010.
 • Źródło: Władysław Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010.
 • Źródło: Strona internetowa z dostępem do Ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dostępny w internecie: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971330884/U/D19970884Lj.pdf [dostęp 25.08.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa z dostępem do Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, dostępny w internecie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/T/D20172361L.pdf [dostęp 25.08.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, na której można dokonać kategoryzacji obiektu gościnnego, dostępny w internecie: www.pftw.pl [dostęp 25.08.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Serwisu Informacji Turystycznej z bazą danych biur turystycznych, szkół, hoteli, dostępny w internecie: www.tur-info.pl [dostęp 25.08.2021 r.].