Melioracja / Drainage

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża budowlana
Słowa kluczowe
waste zapora elektrownia wodna użytki rolne erosion pipeline nawadnianie preservative pollution ciek wodny staw zbiornik badania laboratoryjne cieki wodne heat receiver pier slope unstable penetration partition drainage cross‑section orchard pond coastal zone separator groundwater sand retention irrigation fishery surface water sewage treatment plant aggregate housing estate construction project stake out barrage canal dam lock drainage ditch hydraulic structure levee retention reservoir waterside slope construction works finishing works harbour jetty reservoir gravel embankment excavation crushed stone equipment contractor waterway drought aquatic vegetation construction for water flow excavator field research fish ladder fishery related building structure footpace forming water resources hydroelectric power station hydroelectric structure inclination inclined pilet railing ram surveyor water management water management facility water supply water supply structure weir landfill waste collection air purification barrier layer biofilter composting plant concrete storage bay drainage pipe effluent electrical energy filter layer land examination levelling the terrain sealing layer sealing of the landfill selective collection sorting plant waste incineration plant waste management access road agricultural land asphalt road base coarse bituminous mixture compact the ground kerb key aggregate local road pavement paving grid residence zone road compacted with crushed stone road staking roadway sand‑gravel mixture subbase coarse traffic zone chamber standard water hardness acidity ammonium ion biocenosis chloride draining water electrolytic conductivity flow variability hydrological regime iron content laboratory testing manganese content melt‑water nitrate physicochemical parameter precipitation water rate of flow representative visual assessment water examination water turbidity watercourse regulation debris accumulation of debris bentomat biotope earthen dam earthwork economic need embankment body embankment crest main river bed throughput permeable layer riverbed stabilization sealed core sealing shallowing silitation slope surface subsoil sealing swamp swollen river tangentially ditch deep drainage D‑raintank French drains historic development kerb zone linear drainage longitudinal ditch manhole minimum decline permeable layer of ground pressure‑free proper drainage seepage water shallow drainage sink storm water drainage surface drainage trench drain tunnel drainage ventricular drain irrigation system field sprinkler drip line sprinkler watering planting atomizing sprinkler basin irrigation drip irrigation drip tape dripper field crops furrow irrigation grasslands greenhouse cultivation hoarfrost impact sprinkler individual dripper micro sprinkler rotary sprinkler slope irrigation sprinkler irrigation sprinkler water cannon sprinkling head static sprinkler subirrigation subsurface irrigation water supply network permeable soil arable soil carp carp pond commodity pond compacted layer cross section through the pond fish farming fish pond fishing net flow pond impermeable soil natural pond pond bottom pond surface pond surface including embankment shape of a pond spawning ground species of fish storage pond surface of the pond farm water drainage pomost hazardous waste składowisko odpadów deszczowanie fishing geomembrane landfill drainage crushed sand non‑compacted road surface indicator paper petroleum product landside slope riverside sealed shield compacted ground low permeability ground molo budowla hydrotechniczna wał przeciwpowodziowy śluza żeglugowa przepławka dla ryb gospodarka odpadami kompostownia odpadów sortownia odpadów drenaż składowiska uszczelnienie składowiska geomembrana rury drenażowe warstwa filtracyjna drogi dojazdowe grunty rolne nawierzchnie nieutwardzone kruszywa nawierzchnie utwardzone stosunki wodno‑powietrzne badanie wód badanie cieków wodnych badanie gleb pobór prób badania terenowe obiekty przeciwpowodziowe odwodnienie terenu systemy odwadniające wody roztopowe kanalizacja deszczowa systemy nawadniania zraszanie staw rybny budowla wodna urządzenie wodne jaz wody opadowe gospodarka wodna
Udostępnij

Autor:
Jacek Stańdo, Mariusz Doliński, Magdalena Furmaniak, Krzysztof Kisiel, Dorota Krawczyk - Stańdo, Janusz Kuliński, Kinga Pietrasik-Kulińska, Aneta Stasiak, Małgorzata Stasiak, Witold Walas, Agnieszka Burcan-Krawczyk, Dorota Gostkowska-Kulak, Magdalena Jarniewicz, Aleksandra Kaczmarek, Agnieszka Wajs, Krystyna Kiedrzyńska, Elżbieta Kuskowska, Lechosława Pyzik, Teresa Smolec, Halina Świątnicka, Weronika Wójcik, Wioleta Fabijańska, Magdalena Gałaj, Agnieszka Pfeiffer, Jacek Stańdo, Mariusz Doliński, Magdalena Furmaniak, Krzysztof Kisiel, Dorota Krawczyk - Stańdo, Janusz Kuliński, Kinga Pietrasik-Kulińska, Aneta Stasiak, Małgorzata Stasiak, Witold Walas, Agnieszka Burcan-Krawczyk, Dorota Gostkowska-Kulak, Magdalena Jarniewicz, Aleksandra Kaczmarek, Agnieszka Wajs, Krystyna Kiedrzyńska, Elżbieta Kuskowska, Lechosława Pyzik, Teresa Smolec, Halina Świątnicka, Weronika Wójcik, Wioleta Fabijańska, Magdalena Gałaj, Agnieszka Pfeiffer