Powtórka z historii cz. 35: Wiek XX. Świat po 1945 roku

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Stare lata „anioła śmierci”, [w:] Klee E., Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Kraków 2005, s. 442.
 • Źródło: Życie w Chińskiej Republice Ludowej w okresie „rewolucji kulturalnej”, [w:] J. Chang, Dzikie Łabędzie, Warszawa 1996, s. 146–147.
 • Źródło: „Dwa tysiące słów”. Odezwa czechosłowackich intelektualistów, 27 listopada 1968 r., [w:] A. Patek, Z. Zblewski, Polska i świat w latach 1918-1993. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1998, s. 252–254.
 • Źródło: Przemówienie Heinricha Himmlera do gruppenfuhrerów SS, 1943 rok, [w:] J.C. Fest, Oblicze Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1970, s. 194–195.
 • Źródło: Naloty dywanowe na Hamburg i Drezno, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 541–542.
 • Źródło: Geneza słabości Traktatu Wersalskiego, [w:] H. Kissinger, Dyplomacja, tłum. G. Woźniak, I. Zych, S. Głąbiński, Warszawa 1996, s. 258–259.
 • Źródło: Interpretacja warunków narzuconych Republice Weimarskiej w Wersalu, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 146.
 • Źródło: Stosunek Adolfa Hitlera do demokracji, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 178.
 • Źródło: Referat Józefa Stalina na VIII Wszechzwiązkowym Zjeździe Rad w 1936 roku, [w:] J.W. Stalin, O projekcie Konstytucji Związku SSR. Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Warszawa 1951, s. 12–13.
 • Źródło: Relacje z ZSRR, 1933 rok, [w:] Courtois, A. Paczkowski, J.L. Margolin, J.L. Panne, K. Bartosek, N. Werth, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999, s. 162–163.
 • Źródło: A. Zielińska, J. Klaczkow, Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 roku, Warszawa 2015, s. 33.
 • Źródło: Końcowa faza wojny na Pacyfiku, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 568–569.
 • Źródło: Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat praw krajów i narodów kolonialnych, 1960 rok, [w:] A. Patek, Z. Zblewski, Polska i świat w latach 1918-1993. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1998, s. 230.
 • Źródło: Problemy państw afrykańskich w okresie dekolonizacji, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 718–719.
 • Źródło: Z ustaleń konferencji w Jałcie, 4-11 lutego 1945 roku, dostępny w internecie: historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com [dostęp 16.06.2020 r.].