Zgromadzenie Narodowe

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 16.12.2019 r.].
  • Ewa Milewicz, Zgromadzenie Narodowe nikomu nie zaszkodzi, 19.02.2011 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 14.12.2019 r.].
  • Ewelina Gierach, Zgromadzenie narodowe - wybrane zagadnienia, 2015 r., dostępny w internecie: orka.sejm.gov.pl [dostęp 16.12.2019 r.].
  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zgromadzenie Narodowe w 150. rocznicę urodzin Marszałka Piłsudskiego, 2018 r., dostępny w internecie: youtube.com [dostęp 7.04.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 25.02.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 25.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida