Strona główna Materiały metodyczne dla nauczycieli
Powrót
Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów metodycznych do e‑podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów i testów kompetencji.

  • Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.

  • Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji. W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

  • Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.

  • Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami nauczania.

  • Testy diagnozujące – uzyskane na ich podstawie wyniki („na wejściu” i „na wyjściu”) pozwalają zorientować się, jakie postępy poczynili uczniowie w trakcie całorocznej nauki przedmiotu.

iEkSlvqpSw_d5e237

Materiały do lekcji

Materiały do lekcji 1.1. Wszechobecne zagrożeniaikoKlMhpaB1.1. Wszechobecne zagrożenia

RM1Nr8NiVbUz61
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 1.2. Zadania obrony cywilnej i ochrona ludnościiq1javTioB1.2. Zadania obrony cywilnej i ochrona ludności

R16ePddTqC43w1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 1.4. Ostrzeganie i alarmowanieiybU7Rnjyk1.4. Ostrzeganie i alarmowanie

R1A2UBOmg18kE1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 1.5. Ewakuacja ludności i zwierząti7UZfWDfU41.5. Ewakuacja ludności i zwierząt

R1EpKNZ7hvBXZ1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 2.1. Zagrożenia naturalne – pożaryizpMGjkRLH2.1. Zagrożenia naturalne – pożary

R1GAcOhgSCXxE1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 2.2. Zagrożenia naturalne – powodziei7cNQ1OanJ2.2. Zagrożenia naturalne – powodzie

R13TTh1yAHTOy1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 2.3. Inne zagrożenia naturalneiTo6Ej1mUI2.3. Inne zagrożenia naturalne

R1B9nRZWWzzah1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 2.4. Wypadki komunikacyjne, awarie i katastrofyiX7sc3Bty72.4. Wypadki komunikacyjne, awarie i katastrofy

RlPOq4C3P6RcZ1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 2.5. Zagrożenia w domu i szkoleiMe73KkQt82.5. Zagrożenia w domu i szkole

R1EuRCxK7eWXv1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 2.6. Oznakowanie i substancje toksyczneivg1pu78BY2.6. Oznakowanie i substancje toksyczne

RJIuL3tshYJo11
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 2.7. Promieniowanie i energia atomowaiy3ObA7God2.7. Promieniowanie i energia atomowa

Rjp0ifpoTKId61
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 2.8. Ochrona przed skażeniamii2eM07Rq1Y2.8. Ochrona przed skażeniami

R12n3WkbqlvJl1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 3.1. Pierwsza pomoc - podstawyiTZYsqoOWR3.1. Pierwsza pomoc - podstawy

R1KQ1urlhmCZy1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 3.4. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłychiXkdph7aBc3.4. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych

R1NhbCDty8Df41
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 3.6. Uwaga! Wypadek!isHqJKU9bO3.6. Uwaga! Wypadek!

RfkgvQfcOejqP1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 3.7. Tamowanie krwotokui9FheUKfFq3.7. Tamowanie krwotoku

R14GDrQtHoR5h1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 3.8. Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach kończyniObim9HBVI3.8. Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach kończyn

RdP9W1NLAdYUv1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 3.9. Pierwsza pomoc w przypadku zatruciaiUFHusYQgw3.9. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

Rg4N4d0s8PuaH1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 3.10. Oparzenia termiczne i chemiczneieUcYF1Gp73.10. Oparzenia termiczne i chemiczne

RUPETYLd1Uw9m1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 3.11. Wychłodzenia i odmrożeniaig18GQhaNB3.11. Wychłodzenia i odmrożenia

RBp3nvNLj77tv1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 3.13. Porażenie prądemiwYd6mQeLa3.13. Porażenie prądem

R1CxRMkquQuNp1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Sprawdziany dział 1. Bezpieczeństwo i obrona cywilna

R12SzwExIXr9q1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Sprawdziany dział 2. Zagrozenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka

RnE26kEbSruyP1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Sprawdziany dział 3. Pierwsza pomoc

RSaA1TfGtve4J1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Test na „wejście” do gimnazjum

RAmduVpD9P3wY1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Test na „wyjście” z gimnazjum

R1KkGKYQGefIV1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.

Program nauczania do gimnazjum

Ram1hDnUGT7Ic1
materiały metodyczne
Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.0.