Warsztaty, projekty, debaty

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie

Czy lepszy świat jest możliwy? Co to znaczy być patriotą? Dlaczego warto być aktywnym obywatelem? Dowiesz się z e‑podręcznika.

Autor:
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Bibliografia:

 • Zbigniew Herbert, Wilki, [w:] tegoż, Rovigo, Wrocław 1992.
 • USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
 • A. Albert, Najnowsza historia Polski 1914 – 1993, Warszawa 1995.
 • Z. Bania, Pałac Rady Ministrów, Warszawa 1980.
 • A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002.
 • A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010.
 • J. Eisler, „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.
 • A. Friszke, Polska - losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2013.
 • Dla Niepodległej, Żołnierze Wyklęci 1944-1963, red. D. P. Kucharski, R. Sierchuła, Poznań 2015.
 • M. Kwiatkowski, Belweder, Warszawa 1976.
 • J. Łoziński, Rezydencje prezydenckie w Warszawie, Warszawa 2015.
 • W. Młynarczyk, Generał August Emil Fieldorf „Nil”. Materiały edukacyjne, red. M. Koszyńska, Warszawa 2009.
 • A. Dudek, A. Friszke, Ł. Kamiński, P. Machcewicz, P. Osęka., K. Persak, P. Sowiński, D. Stola, M. Zaremba, Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, Warszawa 2008.
 • W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1998, Warszawa 1999.