Mięso zwierząt rzeźnych - identyfikacja i dobór elementów kulinarnych do produkcji gastronomicznej

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
Udostępnij

E‑ZASÓB Mięso zwierząt rzeźnych - identyfikacja i dobór elementów kulinarnych do produkcji gastronomicznej dla kwalifikacji HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań wyodrębnionej w zawodach Kucharz 512001,Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Katarzyna Durczyńska

Bibliografia:

  • Źródło: dostępny w internecie: Zasoby edukacyjne do kształcenia zawodowego w trybie zdalnym i hybrydowym, https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/ [dostęp 17.12.2021].
  • Źródło: dostępny w internecie: Wikipedia.org, Mięso, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99so [dostęp 17.12.2021].
  • Źródło: dostępny w internecie: Wędzarnicza Brać, Podział tuszy cielęcej i wykorzystanie mięsa oraz podrobów, https://www.wedlinydomowe.pl/mieso/wolowina/1069-podzial-tuszy-cielecej-i-wykorzystanie-miesa-oraz-podrobow [dostęp 17.12.2021].
  • Źródło: dostępny w internecie: Towaroznawstwo - składrzeczy.pl, Mięso — charakterystyka ogólna, http://skladrzeczy.pl/?mieso-charakterystyka-ogolna,97 [dostęp 17.12.2021].
  • Źródło: dostępny w internecie: Gastrosilesia.pl, Podziel się! Podział tuszy na elementy kulinarne, https://www.gastrosilesia.pl/vademecum-branzowe/podziel-sie-podzial-tuszy-na-elementy-kulinarne,2,2,1933,1854,1933 [dostęp 17.12.2021].
  • Źródło: dostępny w internecie: Centrum Edukacji Szkolnej - 45 minut.pl, Zastosowanie i elementy technologiczne mięsa zwierząt rzeźnych - tabela edukacyjna, https://www.45minut.pl/publikacje/20821/ [dostęp 17.12.2021].
  • Źródło: dostępny w internecie: BonaVita.pl, Podział tusz wieprzowych na główne elementy kulinarne, https://bonavita.pl/podzial-tusz-wieprzowych-na-glowne-elementy-kulinarne [dostęp 17.12.2021].
  • Źródło: dostępny w internecie: Beszamel.pl, Wołowina: rodzaje mięsa wołowego. Podział tuszy wołowej na elementy [schemat], https://beszamel.se.pl/porady/wolowina-rodzaje-miesa-wolowego-podzial-tuszy-wolowej-na-elementy-schemat,18442/ [dostęp 17.12.2021].