Świat pod lupą

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Biologia

Człowiek jest gatunkiem, który w niespotykanym do tej pory zakresie czerpie z zasobów środowiska, przekształca krajobrazy i ekosystemy, próbuje zapanować nad procesami biologicznymi toczącymi się w jego organizmie. Coraz mniej odległe wydaje się opóźnienie starzenia, zachowanie przy życiu niemal każdego noworodka oraz poprawa wydajność produkcji przemysłowej, zwłaszcza produkcji żywności. Koszty tych technologii są jednak wysokie i towarzyszą im budzące obawy skutki uboczne. Ich konsekwencją jest m.in. nieodwracalna zmiana warunków życia i zanik różnorodności biologicznej. Czy te wszystkie koszty są uzasadnione?

Ucząc się z biologii z podręcznika do pierwszej klasy ponadgimnazjalnej, będziecie mieli okazję zachwycić się możliwościami nowych technologii oraz poddać ocenie działania człowieka.

Autor:
Alicja Kasińska, Katarzyna Lech, Zuzanna Kaźmierczak, Elżbieta Szedzianis, Marek Kaczmarzyk, Grażyna Skirmuntt, Beata Gawlik, Krzysztof Jaworski, Maja Ligenza, Aleksandra Ryczkowska, Ewa Zadykowicz, Dariusz Adryan, Andrzej Bogusz, Anita Mowczan, Marcin Sadomski, Michał Szymczak, Izabela Mrochen

Bibliografia: