ważn@historia Starożytność

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia

Gdzie narodziła się starożytna cywilizacja? Czy Hannibal podróżował przez Alpy na słoniu? W jakich religiach występuje postać Archanioła Gabriela? Poszukaj odpowiedzi w e‑podręczniku.

Autor:
Andrzej Wypustek, Przemysław Wiszewski, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski

Bibliografia:

  • Opis rajskiej krainy o nazwie Dilmun, tłum. K. Szarzyńska, K. Łyczkowska.
  • Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003.
  • Tukidydes, Wojna peloponeska, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1988.
  • Plutarch, Marek Klaudiusz Marcellus, tłum. Mieczysław Brożek, Warszawa 1988.
  • Kwintylian, Kształcenie mówcy XI, 3, 85, tłum. M. Brożek, Wrocław 1966.
  • Koran - opis raju, [w:] , Koran, tłum. Józef Bielawski.