wspóln@historia

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Historia

Przenieść się 100 lat w przeszłość? To za mało. Poznaj antyczne i średniowieczne dzieje ludzkości: wielkie idee, życie codzienne i niecodzienne odkrycia, herosów i kapłanów.

Autorzy:
Wojciech Mrozowicz, Małgorzata Pawlak

Koordynator prac zespołu autorów:
Przemysław Wiszewski

Koordynatorzy prac:
Ryszard Balicki, Artur Preisner

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska

Opinia językowa:
dr Katarzyna Kozłowska

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Mateusz Ciborowski

Bibliografia:

  • Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego, 1797.
  • Jean-Marie Ruffieux, W Babilonie. Mezopotamia za czasów Nabuchodonozora II, tłum. Paweł Latko, Wrocław 1991, s. 8.
  • Lucius Annaeus Seneca, Listy moralne do Lucyliusza, oprac. Kazimierz Leśniak, tłum. Wiktor Kornatowski, Warszawa 1961, s. 347.
  • Ibrahim Ibn Jakub, Relacja Ibrahima Ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich, [w:] , Monumenta Poloniae Historica, seria II, t. I, tłum. Tadeusz Kowalski, Kraków 1946, s. 50.
  • Anonim zwany Gallem, Kronika polska, tłum. Roman Grodecki, Wrocław 2003.
  • Thietmar z Merseburga, Kronika, tłum. Marian Zygmunt Jedlicki, Kraków 2005.
  • Wojciech Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody, Warszawa 1985, s. 119.
  • Reguła św. Benedykta, tłum. Benedyktyni Tynieccy, Tyniec 1977.
  • Źródło: Polibiusz, Dzieje, t. 2, oprac. Józef Wolski, tłum. Mieczysław Brożek, Seweryn Hammer, Wrocław 1962, s. 437.