Kultura i życie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski

Zajrzyj do przedwojennej kawiarni literackiej. Poznaj filozofię Szymborskiej i etykę Herberta. Sprawdź, jak wygląda życie reportera.

XX LECIE
Rozwinięcie
Istnienie i przemijanie
Rewolucja w poezji: wizje katastrofy, sny o śmierci i kołysanki
Literatura w polityce - polityka w literaturze
Dylematy tożsamości: Feministyczny romans
Dylematy tożsamości: Nowoczesność jako źródło cierpień
Dylematy tożsamości: Oblicza obcości
Spotkania ze sztuką

Autor:
Marian Bielecki, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Andrzej Jarosz, Izabela Magdziarczyk, Marcin Poprawa, Marek Pustowaruk, Joanna Bajda, Tomasz Piekot, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., dr Agata Hącia, mgr Teresa Kosyra-Cieślak, dr Tomasz Karpowicz, Adam Pietrasiewicz

Bibliografia:

 • Zofia Nałkowska, Romans Teresy Hennert, Warszawa 1954, s. 121–176.
 • Tadeusz Raabe, Trzy spotkania, [w:] Jadwiga Zacharska, Skamander, Warszawa 1977, s. 85–88.
 • Filippo Tomaso Marinetti, Manifest futuryzmu (fragment), [w:] Christa Baumgarth, Futuryzm, oprac. Jerzy Tasarski, Warszawa 1987, s. 34–36.
 • André Breton, Manifest surrealizmu [fragment], „Twórczość” 1969, nr 2.
 • Bożena Kowalska, Od impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia sztuki, Warszawa 1989, s. 41–44.
 • Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gino Severini, Malarstwo futurystyczne. Manifest techniczny, [w:] , Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, oprac. Elżbieta Grabska, Hanna Morawska, tłum. Marcin Czerwiński, Warszawa 1969, s. 151.
 • Norbert Lynton, Futuryzm, [w:] , Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, tłum. Halina Andrzejewska, wybór Tony Richardson, Nikos Stangos, Warszawa 1980, s. 156.
 • Penny Sparke, Design: historia wzornictwa, tłum. Ewa Gorządek, Warszawa 2012, s. 80–85.
 • Bolesław Leśmian, Ballada bezludna, [w:] , Poezje wybrane, Wrocław 1983, s. 86–87.
 • Julian Przyboś, Słowo o Leśmianie (przemówienie na wiośnie poetyckiej w Kłodzku) (fragment), [w:] , Zapiski bez daty, Warszawa 1970, s. 250–251.
 • Julian Tuwim, Leśmian. W dziesięciolecie śmierci [fragment], [w:] , Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, red. Zdzisława Jastrzębskiego, Lublin 1966, s. 122–123.
 • Bolesław Leśmian, Dziewczyna, [w:] , Poezje wybrane, Wrocław 1983, s. 150–152.
 • Bolesław Leśmian, Dusiołek, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Wrocław 1983, s. 68–70.
 • Michał Paweł Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian. Schulz. Witkacy, Kraków 2007, s. 99–100.
 • Bolesław Leśmian, W malinowym chruśniaku, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Wrocław 1983, s. 88.
 • Bolesław Leśmian, Pszczoły, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Wrocław 1983, s. 160–161.
 • Słowo wstępne do „Skamandra”, 1920, nr 1, [w:] Jadwiga Zacharska, Skamander, Warszawa 1977, s. 104–108.
 • Karol Irzykowski, Programofobia, [w:] , Słoń wśród porcelany. Lżejszy kaliber, Kraków 1976, s. 16–29.
 • Julian Tuwim, Poezja, [w:] tegoż, Nowy wybór poezji, Warszawa 2002, s. 98–103.
 • Julian Tuwim, Ranyjulek, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Wrocław 1986, s. 27.
 • Julian Tuwim, Do krytyków, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Warszawa 1977, s. 48.
 • Witold Gombrowicz, Dziennik 1953–1956, Kraków 1997, s. 158–159.
 • Julian Tuwim, Mieszkańcy, [w:] , Wiersze wybrane, Wrocław 1986, s. 148–149.
 • Kazimierz Wierzyński, Grzmi!, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 13–14.
 • Kazimierz Wierzyński, I znów jest tak ni w pięć ni w dziewięć, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 20–21.
 • Krzysztof Dybciak, Zabawa jako źródło poezji, [w:] tegoż, Gry i katastrofy, Kraków 1980, s. 41–42.
 • Tomasz Burek, Wierzyński – objawienie życia i sekret ojczyzny, [w:] tegoż, Niewybaczalne sentymenty, Warszawa 2011, s. 57–59.
 • Jan Lechoń, Herostrates, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1987, s. 7–8.
 • Jan Lechoń, Spotkanie, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1987, s. 31.
 • Jan Lechoń, Proust, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1987, s. 35.
 • Kazimierz Wierzyński, Ojczyzna chochołów, [w:] Kazimierz Wierzyński, Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 147–149.
 • Marta Wyka, Romantyczny repertuar Lechonia i Wierzyńskiego [fragment], „Ruch Literacki” 1988, s. 420–421.
 • Jarosław Iwaszkiewicz, Panny z Wilka (fragment), [w:] tegoż, Opowiadania zebrane, t. 1, Warszawa 1969, s. 66–73.
 • Tadeusz Peiper, Metafora teraźniejszości, [w:] tegoż, Pisma wybrane, Wrocław 1979, s. 34–46.
 • Stanisław Jaworski, Awangarda, Warszawa 1992.
 • Julian Przyboś, Notre-Dame, [w:] tegoż, Utwory Poetyckie, Kraków 1984, s. 144.
 • Z Tatr, [w:] Julian Przyboś, Utwory poetyckie, Kraków 1984, s. 148.
 • Artur Sandauer, Polskie carmen figuratum (Jeszcze o Julianie Przybosiu), [w:] , Poeci czterech pokoleń, Kraków 1977, s. 178–179.
 • Julian Przyboś, Ów halcyjon, [w:] tegoż, Na znak, Warszawa 1965.
 • Czesław Miłosz, Traktat poetycki (fragment), [w:] tegoż, Traktat poetycki, Kraków 1985, s. 17.
 • Józef Czechowicz, Śmierć, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1985, s. 6–7.
 • Józef Czechowicz, ballada z tamtej strony, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1985, s. 64–65.
 • Józef Czechowicz, żal, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1985, s. 142–143.
 • Józef Czechowicz, dawniej, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1985, s. 165–166.
 • Józef Czechowicz, Tezy do manifestu, [w:] tegoż, Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie, Lublin 1972, s. 90–92.
 • Franz Kafka, Proces, tłum. Bruno Schulz, Warszawa 1996, s. 9–15.
 • Witold Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, Kraków 1997, s. 153.
 • Bruno Schulz, Do Stanisława Ignacego Witkiewicza (fragment), „Tygodnik Ilustrowany” 1935.
 • Michał Paweł Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007, s. 179–180.
 • Konstanty Ildefons Gałczyński, Skumbrie w tomacie, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1983, s. 105–106.
 • Konstanty Ildefons Gałczyński, Na dziwny a niespodziewany odjazd poety Konstantego, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1983, s. 5–7.
 • Konstanty Ildefons Gałczyński, Nocny testament, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1983, s. 125–127.
 • Konstanty Ildefons Gałczyński, Biedny Lolo, [w:] tegoż, Poezje, t. I, Warszawa 1957, s. 442–444.
 • Jan Błoński, Prawda uczuć, [w:] Andrzej Drawicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Warszawa 1972, s. 204–206.
 • Stefan Żeromski, Szklane domy, [w:] tegoż, Przedwiośnie, Warszawa 2001, s. 287.
 • Stefan Żeromski, W odpowiedzi Arcybaszewowi i innym, [w:] , Elegie i inne pisma literackie i społeczne, red. Wacław Borowy, Kraków 1928, s. 119.
 • Józef Piłsudski o wojnie 1920 roku z Rosją Radziecką, [w:] , Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. Stanisław Bogusław Lenard, Melania Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 143–144.
 • Terry Eagleton, Marks. Marks i wolność, tłum. J. Nowotniak, Warszawa 1997, s. 47–49.
 • [w:] Zofia Nałkowska, Granica, Kraków 2005, s. 5–10.
 • Izabela Kaluta, Romans z (feministycznym) podtekstem. O „Granicy” Zofii Nałkowskiej, [w:] , Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa, t. 1, red. Jerzy Jarzębski, Ryszard Nycz, Kraków 1997, s. 108–109.
 • O sobie. Autobiografia napisana na zaproszenie redakcji niemieckiego wydawnictwa Führende Frauen Europas, w nakładzie Ernsta Reinhardta w Monachium, [w:] Zofia Nałkowska, Widzenie bliskie i dalekie, Warszawa 1957, s. 13–15.
 • Erving Goffman, [w:] Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, oprac. Jerzy Szacki, tłum. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak, Warszawa 2000, s. 31–45.
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke, oprac. W. Bolecki, Kraków 2007, s. 5–8.
 • Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002, s. 335.
 • Witold Gombrowicz, Dziennik 1957–1961, Kraków 1986, s. 8–11.
 • Jacek Marcin Kaczmarski,
 • Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka, Warszawa 1987, s. 10–14.
 • Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002, s. 316–317.
 • Bruno Schulz, Aneksja podświadomości (Uwagi o „Cudzoziemce” Kuncewiczowej), [w:] , Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. Jerzy Jarzębski, Wrocław 1998, s. 386–397.
 • André Breton, Geneza i perspektywa nadrealizmu (1941), [w:] tegoż, Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, oprac. Elżbieta Grabska, Hanna Morawska, tłum. Zbigniew Bieńkowski, Warszawa 1963, s. 484–485.
 • Erich Fromm, Zapomniany język, tłum. Katarzyna Płaza, Kraków 2011, s. 10–13.
 • Krystyna Janicka, Surrealizm, Warszawa 1985, s. 34.
 • Piotr Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981, s. 21–23.
 • Tony Horne, Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, fascynacje, Warszawa 1995, s. 262–263: Postmodernizm.
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Z głową na karabinie, [w:] , Wiersze wybrane, oprac. J. Święch, Wrocław 1989, s. 226–227.
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Pokolenie, [w:] , Wiersze wybrane, oprac. J. Święch, Wrocław 1989, s. 209–212.
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Spojrzenie, [w:] , Wiersze wybrane, oprac. J. Święch, Wrocław 1989, s. 225–226.
 • Krzysztof Kamil Baczyński, *** [Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę], [w:] , Wiersze wybrane, oprac. J. Święch, Wrocław 1989, s. 225–226.
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Historia, [w:] , Wiersze wybrane, oprac. J. Święch, Wrocław 1989, s. 107–108.
 • Tadeusz Borowski, U nas w Auschwitzu (fragment), [w:] tegoż, Wspomnienia, wiersze, opowiadania, Warszawa 1974, s. 117–120.
 • Tadeusz Borowski, ***, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1974, s. 174–175.
 • Tadeusz Borowski, Alicja w krainie czarów (fragment), „Pokolenie” 1947, nr 1.
 • Andrzej Werner, Zwyczajna apokalipsa, Warszawa 1981, s. 68–69.
 • Tadeusz Borowski, Ludzie, którzy szli (fragment), [w:] Tadeusz Borowski, Wspomnienia, wiersze, opowiadania, Warszawa 1974, s. 128–135.
 • Tadeusz Borowski, [ani wiersz, ani proza].
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Kraków 2006, s. 5–13.
 • Zygmunt Ziątek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1999, s. 91–94.
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Warszawa 1994, s. 173–174.
 • Gustaw Herling-Grudziński, „Mój Bildungsroman” (Rozmowa o „Innym Świecie”), [w:] , Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000, s. 5–9.
 • Zofia Nałkowska, Dzienniki 1899-1905, oprac. H. Kirchner, Warszawa 1975, s. 195–196.
 • Zofia Nałkowska, Dzienniki 1930-1939. Część 1, oprac. H. Kirchner, Warszawa 1988, s. 449–450.
 • Zofia Nałkowska, Dzienniki 1930-1939. Część 2, oprac. H. Kirchner, Warszawa 1988, s. 334–335.
 • Zofia Nałkowska, Dzienniki 1945-1954. Część 1, oprac. H. Kirchner, Warszawa 2000, s. 286–287.
 • Zofia Nałkowska, Dzienniki 1945-1954. Część 2, oprac. H. Kirchner, Warszawa 2000, s. 605.
 • Zofia Nałkowska, Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego. Przemówienie wygłoszone na Zjeździe Kobiet, [w:] tejże, Widzenie bliskie i dalekie, Warszawa 1975, s. 235–240.
 • Grzegorz Sroczyński, Zofia Nałkowska i jej mężczyźni. Kto ją zniewalał?, „Wysokie Obcasy” 26.03.2012.
 • Czesław Miłosz, Sroczość, [w:] tegoż, Wiersze, t. 2, Kraków 2002, s. 272.
 • Czesław Miłosz, W Yale, [w:] tegoż, Wiersze, t. 4, Kraków 2004, s. 234–239.
 • Czesław Miłosz, Nie więcej, [w:] tegoż, Wiersze, t. 2, Kraków 2002, s. 274.
 • Czesław Miłosz, Uczciwe opisanie samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis, [w:] tegoż, Wiersze, t. 5, Kraków 2009, s. 97–98.
 • Czesław Miłosz, Przedmieście, [w:] tegoż, Wiersze, t. 1, Kraków 2001, s. 216–217.
 • Czesław Miłosz, Wykład noblowski (Królewska Akademia Szwedzka, Sztokholm, grudzień 1980), [w:] tegoż, Zaczynając od moich ulic, Kraków 2006, s. 478–483.
 • Czesław Miłosz, O niewiedzy, wyuczonej i literackiej, [w:] tegoż, Eseje, Warszawa 2000, s. 154–160.
 • Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Podręczny słownik terminów literackich, Warszawa 1998, s. 226: poezja lingwistyczna.
 • Miron Białoszewski, wywód jestem’u, [w:] tegoż, Obroty rzeczy. Rachunek zaściankowy. Mylne wzruszenia. Było i było, Warszawa 1987, s. 231.
 • Miron Białoszewski, Autoportret odczuwany, [w:] tegoż, Obroty rzeczy. Rachunek zaściankowy. Mylne wzruszenia. Było i było, Warszawa 1987, s. 109.
 • Miron Białoszewski, Autoportret radosny, [w:] tegoż, Obroty rzeczy. Rachunek zaściankowy. Mylne wzruszenia. Było i było, Warszawa 1987, s. 110.
 • Miron Białoszewski, Do NN***, [w:] tegoż, Obroty rzeczy. Rachunek zaściankowy. Mylne wzruszenia. Było i było,, red. Miron Białoszewski, Warszawa 1987, s. 85.
 • Faktyczność, [w:] Miron Białoszewski, „Oho” i inne wiersze opublikowane po roku 1980, Warszawa 1987, s. 87–88.
 • Miron Białoszewski, Obierzyny (1), [w:] tegoż, Obroty rzeczy. Rachunek zaściankowy. Mylne wzruszenia. Było i było, Warszawa 1987, s. 161.
 • Tymoteusz Karpowicz, Miłość, [w:] tegoż, Kamienna muzyka, Warszawa 1958, s. 43.
 • Roger-Pol Droit, 101 zabaw filozoficznych. Doświadczanie codzienności, tłum. Elżbieta Urscheler, Gdańsk 2004, s. 7–8.
 • Wisława Szymborska, Platon, czyli dlaczego, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2012, s. 339–340.
 • Wisława Szymborska, Rozmowa z kamieniem, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2012, s. 109–111.
 • Trochę o duszy, [w:] Wisława Szymborska, Wiersze wybrane, Kraków 2012, s. 346–347.
 • Poeta i Świat. Odczyt noblowski (Sztokholm, 7 grudnia 1996), [w:] Wisława Szymborska, Wiersze wybrane, Kraków 2012, s. 403–408.
 • Jan Twardowski, Prawda, [w:] tegoż, Miłość miłości szuka, t. 1, Poznań 2002, s. 325.
 • Zbigniew Herbert, Z mitologii, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 265.
 • Zbigniew Herbert, Apollo i Marsjasz, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 247–248.
 • Zbigniew Herbert, Tren Fortynbrasa, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 271–272.
 • Stanisław Burkot, Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa 2002, s. 162.
 • Zbigniew Herbert, Rozważania o problemie narodu, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2008.
 • Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 439.
 • Zbigniew Herbert, Potęga smaku, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 523–524.
 • Stanisław Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1994, s. 187–192.
 • Leszek Kołakowski, Etyka bez kodeksu, [w:] tegoż, Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, Warszawa 1967, s. 143–148.
 • Stanisław Barańczak, Co będzie świadectwem, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 189.
 • Stanisław Barańczak, N.N. przekręca gałkę radia, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 127.
 • Stanisław Barańczak, Co dziś rzucili, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 265.
 • Ewa Lipska, My, [w:] tejże, Dom Spokojnej Młodości. Wiersze wybrane, Kraków 1979, s. 7–8.
 • Ewa Lipska, Dyktando, [w:] tejże, Dom Spokojnej Młodości. Wiersze wybrane, Kraków 1979, s. 169.
 • Ewa Lipska, Egzamin, [w:] tejże, Dom Spokojnej Młodości. Wiersze wybrane, Kraków 1979, s. 171–172.
 • Adam Zagajewski, Mała piosenka o cenzurze, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 49.
 • Adam Zagajewski, Klęska, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 78.
 • Adam Zagajewski, Prawda, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 21.
 • Stanisław Barańczak, Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 497–498.
 • Anna Kuchta, Język w służbie iluzji, czyli o czym „mówi” nowomowa?, „Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulurowy” 2012, nr 14, s. 18.
 • Tadeusz Różewicz, Kartoteka, [w:] , Dramaty, t. 1, Wrocław, s. 7–12.
 • Tadeusz Różewicz, Kartoteka rozrzucona, [w:] , Dramaty, t. 1, Wrocław Nieznany, s. 63–65.
 • Andrzej Skrendo, Przodem Różewicz, Warszawa 2012, s. 53–54.
 • Richard Schechner, Performatyka. Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Wrocław 2006, s. 27–30.
 • Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008, s. 23–27.
 • Umberto Eco, Imię róży, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1987, s. 27–31.
 • Umberto Eco, Dopiski na marginesie „Imienia róży”, [w:] tegoż, Imię róży, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1987, s. 612–614.
 • Umberto Eco, Filozofia lędźwi, [w:] tegoż, Semiologia życia codziennego, tłum. P. Salwa, J. Ugniewska, Warszawa 1998, s. 251–256.
 • Roland Barthes, Zabawki, [w:] tegoż, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2000, s. 84–85.
 • Nicolas Baverez, Polski hydraulik, [w:] , Nowe mitologie, red. Jérôme Garcin, Kraków 2010, s. 11–14.
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004, s. 252–253.
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004, s. 53–64.
 • Zygmunt Ziątek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1999, s. 100–106.
 • Stanisław Lem, Solaris, Warszawa 1962, s. 68–76.
 • Jerzy Jarzębski, Przygody Rycerzy św. Kontaktu, [w:] tegoż, Wszechświat Lema, Kraków 2003, s. 211–226.
 • Aleksander Wojciechowski, Édouard Manet, Leipzig 1973, s. 12.
 • Henri Perruchot, Manet, tłum. Krystyna Dolatowska, Warszawa 1978, s. 138–139.
 • Émile Zola, Édouard Manet, [w:] , Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820–1876, t. 3, oprac. Hanna Morawska, wybór Hanna Morawska, Warszawa 1977, s. 392–395.
 • Jan Miodek, O śląsko-ogólnopolskich homonimach, „Wiedza i Życie” 1998, nr 12.
 • Małgorzata Strzałkowska, Grule, pyry, barabole, [w:] tejże, Pejzaż z gżegżółką, czyli językowy zawrót głowy, Poznań 2012.
 • Bartek Chaciński, Słowo na wolnym, „Polityka. Niezbędnik Inteligenta” 2012, nr 11, s. 92–93.
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis, Warszawa 1947, s. 10.
 • Teodor Parnicki, Srebrne orły, s. 268–345.
 • Maria Wojtak, Głosy z przeszłości, s. 66.
 • Stanisław Reymont, Chłopi.
 • Julian Tuwim, Jarmark rymów, Warszawa 1958, s. 111.
 • Ewangelie. Tłumaczone na gwarę góralską, w przekładzie Marii Matejowej Torbiarz na gwarę górali skalnopodhalańskich z Zakopanego, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 15 I.
 • Dobra czytanka wg św. ziom'a Janka.
 • George Orwell, Rok 1984, tłum. T. Mirkowicz, Warszawa, s. 245–246.
 • Irena Kamińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918–2000, Wrocław 2007, s. 27–31.
 • Michał Głowiński, Nowomowa, [w:] , Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 173–177.
 • Jerzy Bralczyk, O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Warszawa 2001, s. 75–76.
 • Agnieszka Dytman-Stasieńko, Święto zawłaszczonych znaczeń. 1 maja w PRL. Ideologia, rytuał, język, Wrocław 2006, s. 125–164.