Podręcznik obywatela

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie

Jakie kompetencje mają organy ścigania? Dlaczego prawa człowieka powinny być szczególnie chronione? Jak zdobywać wiedzę za granicą? Odpowiedzi na te pytania poszukaj w e‑podręczniku.

Autor:
Robert Alberski, Agnieszka Florczak, Marta Makuch, Leszek Sobkowiak, Anna Wąsiel-Alberska, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., dr Katarzyna Wiszowata-Walczak, mgr Zbigniew Żuchowski, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski

Bibliografia:

 • USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
 • Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014, s. 17.
 • Tamara Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014, s. 122.
 • Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014, s. 153.
 • Leszek Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2013, s. 349.
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, 20 listopada 1989 roku.
 • Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.
 • Wstęp do Powszechnej deklaracji praw człowieka (Paryż, 10 grudnia 1948).
 • Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) sporządzony w Helsinkach dnia 1 sierpnia 1975 r..
 • Henry Ford, [w:] A. Podlaski, Skazany na sukces, Gliwice 2010.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.