Podręcznik obywatela

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie

Czy globalizacja zapewnia zrównoważony rozwój? Jak zostać przedsiębiorczym człowiekiem? Czy pieniądz nigdy nie zasypia? Poszukaj odpowiedzi w e‑podręczniku.

Autor:
Robert Alberski, Agnieszka Florczak, Marta Makuch, Leszek Sobkowiak, Anna Wąsiel-Alberska, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., dr Katarzyna Wiszowata-Walczak, mgr Zbigniew Żuchowski, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski

Bibliografia:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r..
  • Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. O funkcjach Konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Karta Narodów Zjednoczonych.
  • Traktat Północnoatlantycki podpisany w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r..
  • Traktat o Unii Europejskiej [Traktat z Maastricht].
  • K. Piech, Etymologiczna i sokratyczna definicja polityki gospodarczej (fragment), „Polityka Gospodarcza” 2002, nr 5-6, s. 245–249.
  • B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą firmą (fragment), Warszawa 1998, s. 30.