Informatyka

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Informatyka

Co zrobić w razie awarii komputera? Czy można pracować w chmurze? Czy duszek może wyjść z labiryntu? Dowiesz się z e‑podręcznika.

Treści
Projekty przekrojowe
Pojęcia

Autor:
Jarosław Koludo, Tomasz Krupa, Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Lidia Aparta, Sławomir Szaruga, Izabela Dubaniewicz, Maciej Kacperski, Maciej Borowiecki, Janusz Wierzbicki, Joanna Dobkowska, Liliana Byczkowska-Lipińska, Łukasz Tomczyk, Przemysław Rogalski