wspóln@historia

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Historia

Dlaczego Kolumb odkrył Amerykę? Co Szwedzi mają wspólnego z potopem? Czy królem Polski mogła być kobieta? Zapraszamy cię w podróż w czasie!

Autor:
Robert Kołodziej, Wojciech Mrozowicz, Przemysław Wiszewski, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski

Bibliografia:

 • Polska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera” geografa arabskiego z XII w. Al Indrisi`ego, t. I, tłum. Tadeusz Lewicki, Kraków 1945, s. 142–143.
 • Błotniste ulice, [w:] , Encyklopedia „Odkrycia młodych”, t. 41: „Średniowieczne miasta”, Warszawa 1992, s. 644–645.
 • Marek Barański, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2006, s. 219.
 • Kronika katedralna krakowska, [w:] , Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, Kraków 2001, s. 16–17.
 • Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, tłum. Karol Mecherzyński, Kraków 1878-1887.
 • Unia w Krewie, [w:] , Unia Litwy z Polską. Dokumenty i wspomnienia, oprac. Henryk Mościcki, Warszawa-Lublin-Łódź 1919.
 • Wydarzenia przed bitwą pod Grunwaldem w opowieści anonimowej kroniki konfliktu z Krzyżakami, tłum. Wojciech Mrozowicz.
 • Alvaro Velho, Relacja z wyprawy Vasco da Gamy do Indii, oprac. Stefan Kieniewicz, Gdańsk 1996, s. 50.
 • Listy o odkryciu Ameryki, wybór Jan Kieniewicz, Gdańśk 1995.
 • Bernal Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Corteza czyli prawdziwa historia podboju Nowej Hiszpanii, Łódź 1986.
 • Felwiusz Ruggieri, Opis Polski w roku 1565, [w:] Jan Gintel, Cudzoziemcy o Polsce, t. 1, Kraków 1971.
 • Volumina Legum.
 • Jehan Choisnyn, Elekcja Henryka Walezego, [w:] Jan Gintel, Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, t. 1, Kraków 1971, s. 159–160.
 • Artykuły henrykowskie, [w:] , Volumina legum II, Warszawa 1733, s. 897–901.
 • Andrzej Kazimierz Cebrowski, Roczniki miasta Łowicza pisane w latach 1648–1659, [w:] Marek Ferenc, Epoka nowożytna. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001, s. 129–130.
 • Jan III Sobieski, List do królowej Marii Kazimiery, oprac. Leszek Kukulski, Warszawa 1962.