Świat pod lupą

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Chemia

Woda i powietrze to substancje powszechnie występujące w środowisku. W klasie 2, prowadząc liczne doświadczenia i obserwacje, poznasz ich charakterystyczne cechy. Będziesz też badać właściwości tlenków, takich jak na przykład dwutlenek węgla (tlenek węgla(IV)) czy tlenek wapnia, oraz właściwości kwasów i zasad – produktów reakcji tlenków z wodą. Łącząc ze sobą na przykład kwasy i zasady otrzymasz sole. Nauczysz się zapisywać reakcje chemiczne za pomocą symboli i obliczać stężenia procentowe. Produkty przebiegu reakcji chemicznych niejednokrotnie zaskoczą cię swoją barwą, a reakcje – gwałtownym przebiegiem.

Zadbaj, by prowadząc nawet najbardziej fascynujące doświadczenia, przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Autor:
Małgorzata Bartoszewicz, Bożena Karawajczyk, Hanna Gulińska, Gabriela Osiecka, Anna Warchoł, Magdalena Kozińska, Krzysztof Jaworski, Agnieszka Lipowicz, Aleksandra Ryczkowska, Dariusz Adryan, Andrzej Bogusz, Anita Mowczan, Marcin Sadomski, Michał Szymczak, Izabela Mrochen

Bibliografia: