Świat pod lupą

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Chemia

Chemia jest wszechobecna w otaczającym nas świecie. Spotykamy się z nią nie tylko laboratorium chemicznym, ale w łazience a nawet w kuchni. Wielu obserwowanych na co dzień zjawisk nie da się zrozumieć bez poznania podstaw chemii.

Zachęcamy Was do poznania otaczających nas zjawisk i procesów w skali w skali mikro, uwzględniającej zależności między właściwościami substancji a ich praktycznym znaczeniem. E‑podręcznik do chemii uczy formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez oraz ich weryfikacji. Liczne doświadczenia pomogą Wam nabrać prawidłowych nawyków badawczych oraz wykształcić umiejętność rozwiązywania problemów.

Proponowane badania i obserwacje zilustrowaliśmy bogatym wyborem zdjęć, schematów, animacji i filmów ułatwiających samodzielną pracę. Interaktywne zadania pomogą zaś w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w sposób atrakcyjny, a zarazem efektywny.

W niektórych lekcjach znajdziesz na górnej belce odnośnik „Pomyśl i działaj”. Prowadzi on do dodatkowych ciekawych propozycji doświadczeń, zadań i pytań. Odpowiesz na nie, wykorzystując swoją dotychczasową wiedzę, umiejętność logicznego myślenia, a także intuicję. „Pomyśl i działaj” ułatwi ci przyswajanie zagadnień z danej lekcji. Aby do niej wrócić, wystarczy wybrać na górnej belce odnośnik „Czytaj”.

Autor:
Małgorzata Bartoszewicz, Bożena Karawajczyk, Agnieszka Kamińska-Ostęp, Hanna Gulińska, Gabriela Osiecka, Anna Warchoł, Magdalena Kozińska, Krzysztof Jaworski, Agnieszka Lipowicz, Aleksandra Ryczkowska, Dariusz Adryan, Radosław Bączkowski, Andrzej Bogusz, Paweł Hawro, Anna Jasnos, Jakub Kamiński, Jan Kiełczewski, Anita Mowczan, Marcin Sadomski, Michał Szymczak, Izabela Mrochen

Bibliografia: