Świat pod lupą

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Geografia

Geografia to nauka badająca powłokę Ziemi i związki zachodzące między działaniami człowieka a elementami środowiska przyrodniczego. W klasie trzeciej gimnazjum poznasz wybrane regiony geograficzne Europy i świata. Dostrzeżesz, jak wielkie jest zróżnicowanie powierzchni Ziemi, poznasz charakterystyczne cechy wybranych obszarów oraz ludzi w nich żyjących. Dowiesz się, jakie są sposoby korzystania z zasobów danego regionu oraz następstwa podjętej tam działalności gospodarczej. Poznając regiony, zwróć uwagę na zróżnicowanie kulturowe, społeczne i etniczne. E‑podręcznik do nauki geografii w klasie trzeciej gimnazjum zawiera teksty, mapy, zadania interaktywne, ćwiczenia, wykresy, dane statystyczne. Wszystkie te elementy służą do opisu charakterystycznych cech omawianego regionu. Pamiętaj jednak, że współcześnie w wielu obszarach następują niezwykle szybkie zmiany w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej. Korzystaj więc dodatkowo z wielu dostępnych źródeł informacji zawierających najnowsze dane i samodzielnie uzupełniaj przedstawione opisy. E‑podręcznik jest nowym elementem w nauczaniu geografii. Informacje zostały uporządkowane tak, by można było z nich łatwo korzystać.

Materiały metodyczne dla nauczycieli

Autor:
Edward Dudek, Roman Nowacki, Michał Augustyniak, Beata Sienkiewicz, Bożena Stocka, Robert Wers, Beata Gawlik, Krzysztof Jaworski, Agnieszka Lipowicz, Aleksandra Ryczkowska, Dariusz Adryan, Andrzej Bogusz, Olga Mikos, Anita Mowczan, Marcin Sadomski, Michał Szymczak, Izabela Mrochen

Bibliografia: