Kultura odmienia

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski

Jacy jesteśmy? Jak daleko i jak blisko siebie jesteśmy? Co nas różni? Jak patrzymy na miłość? Te pytania są zadawane od wieków. Przekonaj się, jak odpowiedzieli na nie twórcy.

Autor:
Justyna Bajda, Marian Bielecki, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Dariusz Dybek, Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna, Dorota Michułka, Marcin Poprawa, Marek Pustowaruk, Anna Żurek, Joanna Bajda, Tomasz Piekot, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., prof. Andrzej S. Dyszak, dr Joanna Dobkowska, dr Katarzyna Kozłowska, Adam Pietrasiewicz

Bibliografia:

 • Zenon Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 104–106.
 • Pieśń nad Pieśniami 4, 1–11, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Ewangelia wg św. Mateusza 5, 1–11, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Hymn o miłości, 1 List do Koryntian 13, 1–13, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Katarzyna Bomba, Romeo i Julia, czyli miłość mocna jak śmierć, Kraków 2002, s. 25–28.
 • Hafiz, Pieśń, [w:] tegoż, Pieśni miłosne Hafiza, tłum. Władysław Dulęba, Kraków 1973, s. 57–58.
 • Umberto Eco, Imię róży, tłum. Adam Szymański, Warszawa 1987, s. 286.
 • Pieśń nad Pieśniami 8, 7, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Ewangelia wg św. Mateusza 5, 43–48, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • 1 List do Koryntian 7, 1–16, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Adam Mickiewicz, Niepewność, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Warszawa 1997, s. 31–32.
 • Adam Asnyk, Ja Ciebie kocham, [w:] tegoż, Poezje, oprac. Stefan Lichański, Warszawa 1974, s. 74.
 • Adam Asnyk, Miłość jak słońce, [w:] tegoż, Poezje, oprac. Stefan Lichański, Warszawa 1974, s. 393.
 • Mariola Jakubowicz, Dwa oblicza miłości. Porównanie językowych obrazów miłości tkwiących w etymologii i frazeologii, [w:] , Język a Kultura, t. 14, Wrocław 2000, s. 233–244.
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, t. 1, oprac. Tadeusz Żabski, Wrocław 2002.
 • Agnieszka Romanowska, Szekspir w proszku, „Teksty Drugie” 2010, nr 1-2.
 • Katarzyna Bomba, Romeo i Julia, czyli miłość mocna jak śmierć, Kraków 2002, s. 11.
 • Leslie Dunton-Downer, Alan Riding, Szekspir, tłum. Dorota Koper, Rafał Morusiewicz, Warszawa 2005, s. 17–19.
 • Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Szekspir, tłum. Stanisław Kasprzysiak, Warszawa 2001, s. 23–25.
 • Tomasz Raczek, Najlepszy scenarzysta wszech czasów, tekst w książeczce dodanej do płyty DVD z filmem Zakochany Szekspir, reż. John Madden, 1998, seria Nagrody Akademii Filmowej, nr 7.
 • William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. Stanisław Barańczak, Poznań 1990, s. 31–35.
 • Stanisław Barańczak, Romeo i Julia, [w:] tegoż, Biografioły, Poznań 1991, s. 43.
 • Władysław Sikora, Romee i Julia, [w:] tegoż, nie tylko… kabaret POTEM, Wrocław 1998, s. 26–28.
 • William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. Stanisław Barańczak, Poznań 1990, s. 7.
 • William Shakespeare, Dwaj panowie z Werony II 2, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, Leon Ulrich, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 12.
 • William Shakespeare, Wenus i Adonis LXI, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, Leon Ulrich, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 14.
 • William Shakespeare, Stracone zachody miłości IV 3, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, Leon Ulrich, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 25.
 • William Shakespeare, Jak wam się podoba V 2, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, Leon Ulrich, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 40.
 • William Shakespeare, Wieczór Trzech Króli I 1, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, Leon Ulrich, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 49.
 • William Shakespeare, Stracone zachody miłości IV 3, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, Leon Ulrich, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 62.
 • William Shakespeare, Wenus i Adonis CXXXIV, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, Leon Ulrich, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 71.
 • William Shakespeare, Jak wam się podoba III 5, [w:] tegoż, Szekspir o miłości, tłum. Stanisław Barańczak, Jan Kasprowicz, Leon Ulrich, wybór Helen Exley, Częstochowa 2001, s. 84.
 • William Shakespeare, Sonet 147, [w:] tegoż, Sonety, tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2003, s. 175.
 • William Shakespeare, Sonet 148, [w:] tegoż, Sonety, tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 2003, s. 175.
 • Halina Poświatowska, *** (jestem Julią), [w:] tejże, Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1985. Antologia, t. 2, wybór Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbankowski, Łódź 1988, s. 294–295.
 • Halina Poświatowska, jestem dla ciebie czuła, [w:] tejże, Poezja 1, oprac. Anna Nasiłowska, Kraków 1997, s. 58–59.
 • Cyprian Norwid, W Weronie, [w:] tegoż, Poezja i dobroć. Wybór z utworów, Warszawa 2003, s. 153.
 • Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Warszawa 1998, s. 56–57.
 • Juliusz Słowacki, Balladyna, red. Mieczysław Inglot, Wrocław 1984, s. 42–85.
 • Adam Mickiewicz, Lilije, [w:] tegoż, Wiersze, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Warszawa 1982, s. 79–87.
 • Zofia Starowieyska-Morstinowa, Lilka, [w:] tejże, Ci, których spotykam, Kraków 1962, s. 97.
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Modlitwa, [w:] tejże, Wybór poezji, oprac. Jerzy Kwiatkowski, Wrocław 1972, s. 23.
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kto chce, bym go kochała, [w:] tejże, Wybór poezji, oprac. Jerzy Kwiatkowski, Wrocław 1972, s. 31–32.
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, miss ameryka blues, [w:] tejże, Wybór poezji, oprac. Jerzy Kwiatkowski, Wrocław 1972, s. 74.
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Tytanic, [w:] tejże, Wybór poezji, oprac. Jerzy Kwiatkowski, Wrocław 1972, s. 75.
 • Wisława Szymborska, Przy winie, [w:] , Wiersze wybrane, Kraków 2012, s. 85–86.
 • Wisława Szymborska, Portret kobiecy, [w:] , Wiersze wybrane, Kraków 2012, s. 224.
 • Dorota Pankowska, Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005, s. 19–21.
 • Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Pamiątka po dobrej matce czyli ostatnie jej rady dla córki, Warszawa 1819, s. 17–148.
 • „Victor Junior” 2009, t. 19, s. 42–43.
 • „Victor Junior” 2009, t. 21, s. 18–19.
 • „Victor Junior” 2009, t. 21, s. 14–15.
 • Wisława Szymborska, Konkurs piękności męskiej, [w:] , Wiersze wybrane, Kraków 2012, s. 91.
 • Georges Vigarello, Historia urody. Ciało i sztuka upiększania od renesansu do dziś, tłum. M. Falski, Warszawa 2011, s. 142–230.
 • Zbyszko Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków 2006, s. 8–13.
 • Terry Deary, Ci rewelacyjni Grecy, tłum. Jarosław Kilian, Warszawa 1999, s. 38–40.
 • Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983, s. 288–290.
 • Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, [w:] tegoż, Wybór pism, oprac. Anna Kochan, Wrocław 2006, s. 374–376.
 • Jean-Jacques Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu, t. 1, tłum. Eugeniusz Zieliński, Wrocław 1955, s. 200–201.
 • Ernst Hans Gombrich, O sztuce, tłum. Agnieszka Kuczyńska, Warszawa 1997, s. 527–530.
 • Tatiana Pauli, Klimt, tłum. E. Romanowska, Warszawa 2006, s. 99.
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Ślepa, Warszawa 1978, s. 47.
 • J. R. R. Tolkien, Władca Pierścieni: Wyprawa, tłum. Maria Skibniewska, Warszawa 1981, s. 150–154.
 • Ursula K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, tłum. Stanisław Barańczak, Warszawa 2003, s. 79–81.
 • Terry Pratchett, Nacja (fragmenty), tłum. Jerzy Kozłowski, Poznań 2009, s. 61–81.
 • Michaił Bułhakow, Życie pana Moliera, tłum. Witold Dąbrowski, Irena Lewandowska, Warszawa 1987.
 • [w:] Molier, Świętoszek, red. Anna Popławska, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Kraków 2008, s. 26–28.
 • [w:] Paweł Kaczyński, Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje – poglądy, Wrocław 2009.
 • Molier, [w:] Molier, Skąpiec, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Łódź 1978, s. 49–51.
 • Sue Townsend, Adrian Mole. Męki dorastania, tłum. Barbara Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2005.
 • Dorota Terakowska, Poczwarka, Kraków 2004, s. 8–28.
 • Dorota Terakowska, Poczwarka, Kraków 2004, s. 20.
 • Izabela Filipiak, Twórcze pisanie dla młodych panien, Warszawa 1999, s. 155–215.
 • J. R. R. Tolkien, Władca Pierścieni: Dwie wieże, tłum. Maria Skibniewska, Warszawa 1981, s. 377–379.
 • J. R. R. Tolkien, Władca Pierścieni: Wyprawa, tłum. Maria Skibniewska, Warszawa 1981, s. 92–93.
 • Vaclav Havel, Słowa - słowo, „Literatura na Świecie” 1989, nr 8/9, s. 10.
 • Ewangelia wg św. Jana, rozdz. 1, w. 1–5; 10, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Księga Rodzaju, rozdz. 1, w. 1–31, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Chleb, [w:] Gianni Rodari, Gelsomino w kraju kłamczuchów, tłum. Hanna Ożogowska, Kraków 2012.
 • Robert Friedrich (Litza),
 • Czesław Niemen,
 • Mieczysław Rościszewski, Zwyczaje towarzyskie. Podręcznik praktyczny dla pań i panów, Warszawa 1928, s. 96–97.
 • Jan Kamyczek, Grzeczność na co dzień, Warszawa 1969, s. 147–150.
 • Małgorzata Marcjanik, Polska grzeczność językowa, Kielce 1997, s. 274.
 • Witold Gombrowicz, Piątek, [w:] tegoż, Dziennik 1953-1956, Kraków 1997, s. 56–198.
 • O Feanorze i stworzeniu Silmarilów, [w:] John Ronald Tolkien, Silmarillion, tłum. Maria Skibniewska, Warszawa 1990, s. 70–310.
 • H. Carpenter, J. R. R. Tolkien. Wizjoner i marzyciel, tłum. A. Sylwanowicz, Warszawa 1997, s. 27.
 • [w:] Michał Błażejewski, J. R. R. Tolkien: powiernik pieśni, Gdańsk 1993, s. 12–21.
 • Listy (fragment), [w:] John Ronald Tolkien, Listy, tłum. Agnieszka Sylwanowicz, Poznań 2000, s. 328.
 • Arnhild Lauveng, Byłam po drugiej stronie lustra, tłum. Ewa Bilińska, Sopot 2008, s. 95–97.
 • Anthony Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2006, s. 129.
 • Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża, tłum. Barbara Grzegorzewska, Kraków 2011, s. 15–36.
 • Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce, tłum. Teresa Chłapowska, Warszawa 2003, s. 5–30.
 • Dorota Terakowska, Samotność Bogów, Kraków 2000, s. 7–128.
 • Czesław Miłosz, Tabu, [w:] tegoż, Dzieła zebrane, t. 1: Wiersze, Kraków 2001, s. 40.
 • Dorota Terakowska, Samotność Bogów, Kraków 2000, s. 128.
 • Clive Staples Lewis, O trzech sposobach pisania dla dzieci (fragment), „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 5 (2951).
 • [w:] Bethany Hamilton, Surferka. Prawdziwa historia o sile wiary, rodzinie i walce, aby znów wskoczyć na deskę, tłum. Daniel Denisiuk, Warszawa 2012.
 • Arnhild Lauveng, Byłam po drugiej stronie lustra (fragmenty), tłum. Ewa Bilińska, Sopot 2008, s. 15–21.
 • Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 75–76.
 • Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 44–47.
 • Michał Głowiński, Ten śmieszny Prometeusz, [w:] tegoż, Mity przebrane, Kraków 1990, s. 85–87.
 • Franz Kafka, Prometeusz, [w:] tegoż, Nowele i miniatury, tłum. Roman Karst, Warszawa 1974, s. 370.
 • Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą (1973–1979), Paryż 1980, s. 164.
 • Jerzy Andrzejewski, Prometeusz, Warszawa 1973, s. 36–37.
 • Leopold Staff, Prometeusz, [w:] tegoż, Dziewięć Muz, Warszawa 1958, s. 49.
 • Wisława Szymborska, Pisane w hotelu, [w:] tejże, Sto pociech. Wiersze, Warszawa 1967, s. 37–38.
 • Zbigniew Herbert, Stary Prometeusz, [w:] tegoż, Król mrówek. Prywatna mitologia, Kraków 2001, s. 87.
 • Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze, tłum. Bronisław Zieliński, Warszawa 1988, s. 46–55.
 • Keiichi Harada, Marlin i rekin. Parę słów o książce „Stary człowiek i morze”, [w:] , Hemingway w oczach krytyki światowej, tłum. Maria Skroczyńska, wybór Leszek Elektorowicz, Warszawa 1968, s. 407–409.
 • [w:] Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 134.
 • Owidiusz, Narcyz i Echo, [w:] tegoż, Przemiany, Księga III, tłum. Bruno Kiciński, wybór Jerzy Krókowski, Wrocław 1953, s. 57–63.
 • Michał Głowiński, Narcyz i jego odbicia, [w:] , Mity przebrane, Kraków 1994, s. 59–60.
 • Kazimierz Pospiszyl, Narcyzm – drogi i bezdroża miłości własnej, Warszawa 1995, s. 5.
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Narcyz, [w:] , Wiersze wybrane, Warszawa 1985, s. 47.
 • Andrzej Szczeklik, Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, Kraków 2004, s. 147–148.
 • Jostein Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa 2013, s. 13–27.
 • Wisława Szymborska, Pytania zadawane sobie, [w:] , Wiersze wybrane, Kraków 2004, s. 17–18.
 • Wisława Szymborska, Nic dwa razy, [w:] , Wiersze wybrane, Kraków 2004, s. 28–29.
 • Irving Stone, Pasja życia, tłum. Wanda Kragen, Warszawa 2004, s. 447–448.
 • Vincent van Gogh, Fragment listu, [w:] Kuno Mittelstaedt, Vincent van Gogh, tłum. E. W. Skowron, Warszawa 1974.