Kultura odmienia

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski

W życiu bywa różnie. Raz jestesmy z rodziną, raz daleko od niej – w ojczyźnie, w Europie, w świecie. Sprawdź, jak opisują to poeci i pisarze.

MY
Ziemia i jej mieszkańcy
Ekologia i bioróżnorodność
Spotkania ze sztuką

Autor:
Dariusz Dybek, Dorota Michułka, Marcin Poprawa, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Anna Żurek, Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna, Justyna Bajda, Marek Pustowaruk, Magdalena Dąbrowska, Halina Kubicka

Bibliografia:

 • Jan Kochanowski, O fraszkach (III 39), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 141.
 • Jan Kochanowski, Na starą (I 7), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 7.
 • Jan Kochanowski, Raki (I 14), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 10.
 • Jan Kochanowski, Na sokalskie mogiły (I 77), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 38.
 • Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie (III 37), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 140.
 • Jan Kochanowski, Na lipę (II 6), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 52.
 • Jan Kochanowski, O doktorze Hiszpanie (I 79), [w:] tegoż, Fraszki, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 2008, s. 39.
 • Zbigniew Zielonka, Domy ojczyste Jana Kochanowskiego, [w:] , Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace, t. 1, red. Krystyna Krawiec-Złotkowska, Słupsk 2008, s. 81.
 • Jacek Sokolski, Lipa, Chiron i labirynt. Esej o „Fraszkach”, Wrocław 1998, s. 51–52.
 • Jan Sztaudynger, Nie tylko „Piórka”. Fraszki, wiersze, bajki, red. Anna Sztaudynger-Kaliszewicz, Łódź 1980, s. 12.
 • Aleksander Fredro, Zemsta, Wrocław 1969, s. 33–36.
 • Aleksander Fredro, Pisma wszystkie, t. 1, Warszawa 1955, s. 8.
 • Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Warszawa 1989, s. 226–228: Komedia.
 • Słowik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Warszawa 1989, s. 227–228: Komedia charakterów.
 • Aleksander Fredro, Trzy po trzy. Pamiętniki, t. 1, Kraków 2004, s. 32.
 • Małgorzata Musierowicz, Kwiat kalafiora, Warszawa 1988, s. 14–47.
 • Małgorzata Musierowicz, Kwiat kalafiora, Warszawa 1981, s. 126.
 • Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole, Łódź 2011, s. 219–222.
 • Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka, Warszawa 2007, s. 7–101.
 • Krzysztof Kaszewski, Język dyskusji radiowej, Warszawa 2006, s. 88.
 • Władysław Kopaliński, Przygody słów i przysłów. Leksykon, Warszawa 2007, s. 98.
 • Iwona Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa 1995, s. 140.
 • Władysław Kopaliński, Słownik eponimów, czyli wyrazów odimiennych, Warszawa 1996, s. 44: Brystol, Prysznic.
 • Jerzy Bralczyk, Pasta kiwi but ożywi. Hasło reklamowe, lata międzywojenne XX wieku, [w:] tegoż, Polak potrafi. Przysłowia, hasła i inne polskie zdania osobne, Warszawa 2006, s. 221–222.
 • Krystyna Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008, s. 734–736: Zdrowy.
 • Anna Dąbrowska, Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993, s. 137–138.
 • Jan Kochanowski, Tren V, [w:] tegoż, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 1986, s. 13.
 • Jan Kochanowski, Tren VII, [w:] tegoż, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 1986, s. 15–16.
 • Jan Kochanowski, Tren VIII, [w:] tegoż, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 1986, s. 16–17.
 • Adam Karpiński, Renesans, Warszawa 2007, s. 131.
 • Janusz Pelc, Wstęp, [w:] Jan Kochanowski, Treny, oprac. Janusz Pelc, Wrocław 1972, s. 73–74.
 • Bolesław Leśmian, Urszula Kochanowska, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Jacek Trznadel, Wrocław 1974, s. 197–198.
 • Władysław Broniewski, *** [Anka! To już trzy i pół roku…], [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 376.
 • Władysław Broniewski, Moja córka, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 375.
 • Władysław Broniewski, Obietnica, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 362.
 • Władysław Broniewski, Bratek, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 377.
 • Mariusz Urbanek, Broniewski. Miłość, wódka, polityka, Warszawa 2011, s. 284–296.
 • Feliksa Lichodziejewska, Życie i twórczość Władysława Broniewskiego, [w:] , Władysław Broniewski, Warszawa 1966, s. 93.
 • Ewa Nowak, Drzazga, Warszawa 2012, s. 76–302.
 • Edward T. Hall, Taniec życia: inny wymiar czasu, tłum. Radosław Nowakowski, Warszawa 1999, s. 69.
 • Jerzy Bartmiński, Styl potoczny, [w:] , Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2001, s. 125–386.
 • Jerzy Bartmiński, Jolanta Panasiuk, Stereotypy językowe, [w:] , Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2001, s. 385–386.
 • Adam Mickiewicz, Świteź. Ballada. Do Michała Wereszczaki, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Kraków 1997, s. 105–113.
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta, [w:] tegoż, Wiersze, t. 1, red. Czesław Zgorzelski, Warszawa 1982, s. 302–305.
 • Władysław Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 373: Sęp.
 • Wstęp (opinie czytelników), [w:] Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, Warszawa 1999, s. 5–20.
 • Stanisław Burkot, Literatura polska 1939–2009, Warszawa 2010, s. 47–48.
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, Warszawa 1999, s. 47.
 • Katechizm młodego Polaka. Zasady etyczne adresowane do młodzieży zaangażowanej w prace polskiego podziemia, Warszawa 1943.
 • Cele Polskiego Państwa Podziemnego, „Biuletyn Informacyjny” 7 V 1942, nr 18.
 • Juliusz Słowacki, Testament mój, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Warszawa 2005, s. 34.
 • Świat stworzony przez Boga. Księga Rodzaju, rozdz. 1, w. 1–31; rozdz. 2, w. 1–4, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Konstanty Ildefons Gałczyński, Osiem dni stworzenia, [w:] tegoż, Teatrzyk Zielona Gęś, Warszawa 2009, s. 111.
 • Dobra lub zła budowa. Ewangelia wg św. Łukasza, rozdz. 6, w. 47–49, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Przypowieść o chwaście. Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 13, w. 24–31, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Wyjaśnienie przypowieści o chwaście. Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 13, w. 36–43, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Przypowieść o dwóch synach. Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 21, w. 28–32, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Leopold Staff, Podwaliny, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1985, s. 224.
 • Czesław Miłosz, Przypowieść o maku, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 200.
 • Joseph Ratzinger (Benedykt XVI), Jezus z Nazaretu: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, t. 1, tłum. Wiesław Szymona, Kraków 2007, s. 159.
 • Humphrey Carpenter, Jezus, tłum. Robert Piotrowski, Warszawa 1999, s. 134–135.
 • Antonio Salas, Ewangelie synoptyczne. Jezus – Ten, który głosi Królestwo Boże, tłum. Ewa Krzemińska, Częstochowa 2002, s. 109.
 • Przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych. Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 25, w. 1–13, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Martin Buber, Blisko i daleko, [w:] tegoż, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań 1989, s. 92.
 • Martin Buber, Modlitwa o świcie, [w:] tegoż, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań 1989, s. 214.
 • Roman Brandstaetter, Krąg biblijny i franciszkański, Warszawa 1981, s. 223.
 • Roman Brandstaetter, Biblio, ojczyzno moja, [w:] tegoż, Krąg biblijny i franciszkański, Warszawa 1981, s. 396–398.
 • Roman Brandstaetter, Noc biblijna, [w:] tegoż, Krąg biblijny i franciszkański, Warszawa 1981, s. 276–277.
 • Anna Kamieńska, Na progu słowa, Poznań 1985, s. 36–37.
 • Jan Twardowski, *** [Nie dają spokoju...], [w:] tegoż, Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932–2006, Warszawa 2007, s. 264.
 • Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987, s. 699.
 • Lucilla Burn, Mity greckie, tłum. Robert A. Sucharski, Warszawa 1999, s. 17–18.
 • Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 36–40.
 • Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 352.
 • Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 186.
 • Zbigniew Herbert, Historia Minotaura, [w:] tegoż, Król mrówek. Prywatna mitologia, Kraków 2001, s. 90.
 • Andrzej Maria Lewicki, Anna Pajdzińska, Frazeologia, [w:] , Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław 1993, s. 314.
 • Czesław Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004, s. 53–54.
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004, s. 13–14.
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, red. R. Pollak, Warszawa 1987, s. 10–11.
 • Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka, Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej, Kraków 1611, s. 153–154.
 • Stanisław Lem, Podróż siódma, [w:] tegoż, Dzienniki gwiazdowe, Kraków 1982, s. 13–20.
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, tłum. Jan Szwykowski, Warszawa 2006, s. 62–94.
 • Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, t. 1, Warszawa 1991, s. 304–305.
 • Maria Rzepińska, Zwierciadło świata, [w:] tejże, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1986, s. 65.
 • Joanna Olczak-Ronikier, W ogrodzie pamięci, Kraków 2004, s. 210–212.
 • Witold Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, tłum. Krystyna Husarska, Gdańsk–Warszawa 1996, s. 25.
 • Khaled Hosseini, Chłopiec z latawcem, tłum. Jan Rybicki, Warszawa 2007, s. 8–10.
 • Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole, Warszawa 1986, s. 179.
 • Małgorzata Musierowicz, Ida sierpniowa, Warszawa 1990, s. 14.
 • Małgorzata Musierowicz, Kwiat kalafiora, Kraków 1992, s. 13.
 • Małgorzata Musierowicz, Noelka, Warszawa 1992, s. 178–179.
 • Anna Gomóła, Wybrane aspekty proksemicznych standardów życia rodzinnego w powieściach Małgorzaty Musierowicz, [w:] , Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. Grzegorz Leszczyński, Janina Papuzińska, Warszawa 2002, s. 165.
 • Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. Agnieszka Morawińska, Warszawa 1987, s. 183.
 • Bolesław Prus, Kamizelka, [w:] tegoż, Nowele, Poznań 2010, s. 126–135.
 • Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Podręczny słownik terminów literackich, Warszawa 1998, s. 192.
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1995, s. 6–7.
 • Miron Białoszewski, Szare eminencje zachwytu, [w:] , Poezja polska od średniowiecza do współczesności, red. Jerzy Polanicki, Anna Rajca, Warszawa 2001, s. 555.
 • Turold z Fecamp lub Evermeux, Pieśń o Rolandzie, red. Anna Drzewicka, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Wrocław 1991, s. 97.
 • Henryk Sienkiewicz, Potop, t. 1, Warszawa 1987, s. 246–255.
 • Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 79–80.
 • Gall Anonim, Kronika polska, red. Marian Plezia, tłum. Roman Grodecki, Wrocław 1989, s. 24–25.
 • Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 1, Warszawa 1987, s. 22–35.
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga dwunasta, Warszawa 1986, s. 338–341.
 • Roger Lancelyn Green, Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu, tłum. Andrzej Konarek, Krystyna Tarnowska, b.m. 1999, s. 56–60.
 • Terence Hanbury White, Pani powietrza i ciemności, tłum. Jolanta Kozak, Warszawa 1991, s. 52–53.
 • John Ronald Reuel Tolkien, Władca Pierścieni: Dwie Wieże, tłum. Maria Skibiniewska, Warszawa 1990, s. 360.
 • Krystyna Kwiatkowska, Prawdziwa historia Morgan Le Fay i Rycerzy Okrągłego Stołu, Warszawa 1998, s. 73–74.
 • Roger Lancelyn Green, Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu, tłum. Andrzej Konarek, Krystyna Tarnowska, Warszawa 1999, s. 335–338.
 • Krystyna Kwiatkowska, Prawdziwa historia Morgan Le Fay i Rycerzy Okrągłego Stołu, Warszawa 1998, s. 199–200.
 • Ewangelia według św. Jana, rodz. 1, w. 1-3, [w:] , Biblia Tysiąclecia, tłum. Ks. Jan Drozd SDS, Poznań 1998.
 • Wisława Szymborska, Rozmowa z kamieniem, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2012, s. 109.
 • Zbigniew Herbert, Kamyk, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2008, s. 286.
 • Arthur Conan Doyle, Tajemnica złotego pince-nez (fragment), [w:] tegoż, Tajemnica złotego pince-nez. Opowiadania, tłum. Witold Engel, Jan Stanisław Zaus, Poznań 1988, s. 11–13.
 • Jerzy Bralczyk, Reklamowe zabawy w prawdę (fragmenty), [w:] tegoż, Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004, s. 26–27.
 • Homer, Iliada, Pieśń XVIII, t. 1986, tłum. Kazimiera Jeżewska, s. 444–449.
 • Zygmunt Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 2003, s. 20–22.
 • Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. Roman Pollak, Wrocław 1951, s. 429.
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga dwunasta, Warszawa 1986, s. 334–335.
 • Ingrid Cording, O zachowaniu się przy stole, tłum. Aldona Orzechowska-Rajecka, Warszawa 1991.
 • Zbigniew Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1975, s. 35–36.
 • Tracy Chevalier, Dziewczyna z perłą, tłum. Krzysztof Puławski, Poznań 2002, s. 164.
 • Tadeusz Kubiak, Czytająca list – Vermeera, [w:] tegoż, Wiersze i obrazy, Warszawa 1973, s. 26.
 • Bernard Beckett, Genezis, tłum. Michał Alenowicz, Poznań 2010, s. 144–150.
 • Zbigniew Herbert, Kołatka, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 2004, s. 52.
 • Renata Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Kraków 2003, s. 208.
 • Raymond Guidot, Design 1940–1990. Wzornictwo i projektowanie, tłum. Joanna Wiatrowska, Ewa Wolańska, Warszawa 1998, s. 11–12.
 • Przypowieść o synu marnotrawnym. Ewangelia wg św. Łukasza rozdz. 15, w. 11–32, [w:] , Biblia Tysiąclecia, tłum. o. Walenty Prokulski SI, Poznań 1983.
 • Henri Daniel-Rops, Dzieje Chrystusa, tłum. Zofia Starowieyska-Morstinowa, Warszawa 1987, s. 276.
 • Augustyn Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, Niepokalanów 1992, s. 117.
 • Janusz Stanisław Pasierb, Przypowieść o ojcu, [w:] tegoż, Rzeczy ostatnie i inne wiersze. Things ultimate and other poems, tłum. Charles Lambert, Pelplin 2001, s. 9.
 • Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole, Łódź 2002, s. 87–90.
 • Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów, tłum. Paweł Laskowicz, Poznań 2003, s. 22–28.
 • Julian Tuwim, Poezja, [w:] tegoż, Wybór poezji, Poznań 2013, s. 10–16.
 • Wisława Szymborska, Niektórzy lubią poezję, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2004, s. 289.
 • Krzysztof Konarzewski, Sztuka nauczania. Szkoła, Warszawa 1995, s. 148.
 • Adam Zagajewski, Nauczycielka dykcji w Szkole Teatralnej odchodzi na emeryturę, [w:] tegoż, Anteny, Kraków 2005, s. 5.
 • Michal Viewegh, Wychowanie dziewcząt w Czechach, tłum. Jan Stachowski, Izabelin 2005, s. 89–91.
 • Homer, Iliada, tłum. Kazimiera Jeżewska, Wrocław 1986, s. 513–518.
 • Jerzy Łanowski, Wstęp, [w:] Homer, Iliada, tłum. Kazimiera Jeżewska, Wrocław 1986.
 • Robert Graves, Mity greckie, tłum. Henryk Krzeczkowski, Kraków 2011, s. 599.
 • Einhard, Życie Karola Wielkiego, red. Aleksander Gieysztor, tłum. Jan Parandowski, Wrocław 1950, s. 25–26.
 • Pieśń o Rolandzie, oprac. Anna Drzewiecka, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Wrocław 1991, s. 3–160.
 • Anna Drzewicka, Wstęp, [w:] , Pieśń o Rolandzie, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Wrocław 1991.
 • Literatura francuskiego średniowiecza. Piesń o Rolandzie. Tristan i Izolda. Villon: Wielki testament, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa 1992, s. 8.
 • Bogusław Bednarek, Epos rycerski, Wrocław 2001, s. 203–204.
 • Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 70–80.
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga dziesiąta, red. Stanisław Pigoń, Wrocław 1980, s. 474–497.
 • Juliusz Słowacki, Sowiński w okopach Woli, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 1, Wrocław 1987, s. 73–75.
 • Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 2, Warszawa 1987, s. 305–307.
 • Ezop, Zły dobrego uczyni winnego, [w:] Biernat z Lublina, Bajki Ezopa Fryga, oprac. Janusz Stanisław Gruchała, Kraków 2003, s. 78–79.
 • Ignacy Krasicki, Jagnię i wilcy, [w:] , Poezja polska XVIII wieku, oprac. Zdzisław Libera, Warszawa 1976, s. 213.
 • Jean de La Fontaine, Wilk i baranek, [w:] , Poezja polska XVIII wieku, oprac. Zdzisław Libera, tłum. Stanisław Trembecki, Warszawa 1976, s. 247.
 • Ignacy Krasicki, Malarze, [w:] tegoż, Bajki, przypowieści, satryry, Rzeszów 1986, s. 76.
 • Ignacy Krasicki, Do dzieci, [w:] , Wybór liryków, red. Sante Graciotti, Wrocław 1985, s. 79–80.
 • Ignacy Krasicki, Koniec, [w:] , Poezja polska XVIII wieku, red. Zdzisław Libera, Warszawa 1976, s. 214.
 • Ignacy Krasicki, Wstęp do bajek, [w:] , Poezja polska XVIII wieku, red. Zdzisław Libera, Warszawa 1976, s. 209.
 • Ignacy Krasicki, Podróż, [w:] tegoż, Satyry i listy, red. Zbigniew Goliński, Wrocław 1988, s. 135–140.
 • Ignacy Krasicki, Filozof, [w:] , Poezja polska XVIII wieku, red. Zdzisław Libera, Warszawa 1976, s. 211.
 • Ignacy Krasicki, Filozof i chłop, [w:] tegoż, Bajki, przypowieści, satyry, Rzeszów 1986, s. 75.
 • Thomas More, Utopia, tłum. Kazimierz Abgarowicz, Lublin 1993, s. 61–68.
 • Mirosław Bańko, Krótki kodeks uczestnika dyskusji, [w:] , Polszczyzna na co dzień, red. Mirosław Bańko, Warszawa 2006, s. 167.