ważn@historia Nowożytność

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia

Co to są inkunabuły? Dlaczego Henryk VIII sam udzielił sobie dyspensy? Jaki był pierwszy konflikt globalny? Jeśli chcesz znać odpowiedzi na te pytania, zajrzyj do e‑podręcznika.

Autor:
Leszek Ziątkowski, Przemysław Wiszewski, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska, mgr Klemens Stróżyński, Mateusz Ciborowski

Bibliografia:

 • Marcel Ketels, Patrick Laureys, René van Laken,
 • Chamber Orchestra of Moscow Conservatory, Genadi Cherkasov,
 • Pär Lagerkvist, Karzeł, tłum. Zygmunt Łanowski, 1993.
 • Jan Długosz, Insignia seu Clenodia Regis et Regni Poloniae. Z kodeksu kórnickiego, tłum. Marciniak, Poznań 1885, s. 25.
 • Robert Mickiewicz, Marcin Szymaniak, Litwa żegna Radziwiłłów, „Rzeczypospolita” 7 września 2009.
 • Kazanie Pierwsze. Na początku Sejmu przy Ś. Mszy Sejmowej., [w:] Piotr Skarga, Kazania Sejmowe., Kraków 1939.
 • Pomniki praw człowieka w historii, red. H. Wajs, R. Witkowski, 2008, s. 143.
 • Habeas Corpus Act.
 • Encyklopedia PWN.
 • Ustawa o Prawach Wirginii z 12 VI 1776.
 • [w:] Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Paryż 1834.
 • Ustawa o prawach Wirginii z 12 VI 1776 r..
 • Piotr Szczepanik,
 • Ustawy dla zgromadzenia przyjaciół konstytucji rządowej Fiat lux., [w:] , Konstytucja 3 Maja 1791; Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, oprac. Jerzy Kowecki, Warszawa 1983, s. 126–134.
 • Nagrobek Szymonowi Kossakowskiemu.