Kultura i życie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski

Romantyczne zrywy, pozytywistyczna praca i młodopolskie zamglenie – to wszystko znajdziesz w e‑podręczniku.

ROMANTYZM
Rozwinięcie
Spotkania ze sztuką

Autor:
Dorota Michułka, Izabela Magdziarczyk, Małgorzata Łoboz, Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna, Joanna Gniady, Andrzej Jarosz, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

Bibliografia:

 • Adam Mickiewicz, Dziady. Widowisko, [w:] tegoż, Utwory dramatyczne, Warszawa 1982, s. 98.
 • Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 365–367: Indywidualizm.
 • Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, tłum. Franciszek Mirandola, Kraków 2004, s. 28–46.
 • Margaret Bald, Nicholas Karolides, Dawn Sova, 100 zakazanych książek. Historia cenzury dzieł literatury światowej, tłum. Jarosław Mikos, Warszawa 2004, s. 277–278.
 • Stanisław Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1952, s. 108.
 • George Gordon Byron, Giaur, oprac. Tomasz Macios, tłum. Adam Mickiewicz, Kraków b.r., s. 40–41.
 • Alfred de Musset, Spowiedź dziecięcia wieku, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Kraków 2003, s. 30.
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV, [w:] tegoż, Utwory dramatyczne, Warszawa 1982, s. 41–86.
 • Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dramaty, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1959, s. 216–219.
 • Marta Piwińska, Złe wychowanie, Gdańsk 2005, s. 65–120.
 • Mary Wollstonecraft-Shelley, Frankenstein, tłum. Henryk Goldmann, Wrocław 1996, s. 105.
 • Juliusz Słowacki, Listy do matki, oprac. Zofia Krzyżanowska, Wrocław 1949, s. 190.
 • Franciszek René de Chateaubriand, René, oprac. Anna Tatarkiewiczowa, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Wrocław 1964, s. 17–19.
 • Adam Mickiewicz, Droga nad przepaścią w Czufut-Kale, [w:] tegoż, Wybór poezji, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 106–109.
 • Marta Piwińska, Złe wychowanie, Gdańsk 2005, s. 311–331.
 • Adam Mickiewicz, Pielgrzym, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 2, Wrocław 1997, s. 104–105.
 • Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dramaty, t. 5, oprac. Wanda Leopoldowa, Wrocław 1949, s. 199–200.
 • Cyprian Norwid, Moja ojczyzna, [w:] tegoż, Wiersze, t. 1, oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1966, s. 473–474.
 • Słownik literatury polskiej XIX wieku, oprac. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 683–685: Patriotyzm.
 • Maria Janion, Marzący: jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest, [w:] , Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje, red. Maria Janion, Marta Zielińska, Warszawa 1986, s. 326–327.
 • Stanisław Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1962, s. 76–80.
 • Adam Mickiewicz, Dziady, cz. III, [w:] tegoż, Dzieła, t. 3, oprac. Zofia Stefanowska, Warszawa 1995, s. 197–209.
 • Maria Janion, „Patriota – wariat”, [w:] tejże, Prace wybrane. Zło i fantazmaty, t. 3, red. Andrzej Nowakowski, Kraków 2001, s. 10.
 • Maria Janion, Polacy i ich wampiry, [w:] tejże, Prace wybrane. Zło i fantazmaty, t. 3, red. Andrzej Nowakowski, Kraków 2001, s. 44–45.
 • Ilaria Ciseri, Romantyzm: 1780–1860: narodziny nowej wrażliwości, tłum. Karolina Dyjas, Warszawa 2010, s. 131.
 • Anna Lewicka - Morawska, Spór Ingres - Delacroix, [w:] tejże, Sztuka świata, t. 8, Warszawa 1994, s. 97.
 • Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989, s. 452–453.
 • Maria Poprzęcka, Kochankowie z masakrą w tle i inne eseje o malarstwie historycznym, Warszawa 2004, s. 55–56.
 • Maria Janion, Pełnia Fausta czyli tragedia antropologiczna, [w:] tejże, Prace wybrane. Tragizm, historia, prywatność, t. 2, red. Andrzej Nowakowski, Kraków 2000, s. 154–155.
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, oprac. Grzegorz Przebinda, tłum. Witold Dąbrowski, Irena Lewandowska, Wrocław 1990, s. 289–310.
 • Borys Pasternak, Doktor Żywago, tłum. Ewa Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1990, s. 310.
 • Stanisław Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, oprac. Zbigniew Jabłoński, Kraków 1962, s. 271.
 • Adam Mickiewicz, Pieśń filaretów, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 69–72.
 • Alina Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962, s. 70–71.
 • Korespondencja filomatów (1817–1823), oprac. Marta Zielińska, Warszawa 1987, s. 8–9.
 • Nancy Horowitz Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów, tłum. Paweł Laskowicz, Poznań 2001, s. 43–45.
 • Bruno Jasieński, But w butonierce, [w:] tegoż, But w butonierce i inne wiersze, wybór Krzysztof Jaworski, Warszawa 2006, s. 7–8.
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 63–67.
 • Alina Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962, s. 214–216.
 • Korespondencja filomatów (1817–1823), oprac. Marta Zielińska, Warszawa 1989, s. 193–194.
 • Wacław Borowy, O poezji Mickiewicza, Lublin 1958, s. 45–47.
 • Czesław Robotycki, Ta nasza młodość – rozwijanie znaczeń, „Dekada Literacka” 2008, nr 5-6, s. 231–232.
 • Stanisław Grochowiak, Do S..., [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór Jerzy Polanicki, b.m. 1994, s. 10.
 • Ryszard Przybylski, Alina Witkowska, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 255–257.
 • Adam Mickiewicz, Dziady. Część IV, [w:] tegoż, Utwory dramatyczne, Warszawa 1982, s. 46–86.
 • Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, tłum. Franciszek Mirandola, Kraków 2004, s. 20–21.
 • Aleksander Fredro, Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca, Warszawa 2006, s. 107–113.
 • Eugeniusz Kucharski, Wstęp, [w:] Aleksander Fredro, Śluby panieńskie, Kraków 1972.
 • Marta Piwińska, Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 549: Miłość.
 • Emily Brontë, Wichrowe Wzgórza, tłum. Janina Sujkowska, Warszawa 2003, s. 156–159.
 • Grzegorz Leszczyński, Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007, s. 13.
 • Stanisław Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, oprac. Zbigniew Jabłoński, Kraków 1962, s. 74–75.
 • Marta Piwińska, Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 546–550: Miłość romantyczna.
 • Piotr Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. 1, Kraków 1886, s. 116–117.
 • Marta Zielińska, Opowieść o Gustawie i Maryli, czyli Teatr, życie i literatura, Warszawa 1989.
 • Adam Mickiewicz, Do M***, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 211–213.
 • Aleksander Puszkin, Do***, [w:] tegoż, Wybór wierszy, oprac. Bohdan Galster, tłum. Seweryn Pollak, Wrocław 1982, s. 188–190.
 • Wisława Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia, [w:] tejże, Miłość szczęśliwa i inne wiersze, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2007, s. 75–76.
 • Adam Mickiewicz, Romantyczność, [w:] , Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 99–103.
 • Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Warszawa 1998, s. 56–57: Ballada.
 • Adam Mickiewicz, Świteź, [w:] tegoż, Wybór poezyj, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 105–113.
 • Adam Mickiewicz, Lilije, [w:] tegoż, Wybór poezyj, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 166–178.
 • Adam Mickiewicz, Stepy akermańskie, [w:] tegoż, Wybór poezyj, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 80–81.
 • Adam Mickiewicz, Cisza morska, [w:] , Wybór poezyj, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 83–84.
 • Adam Mickiewicz, Bakczysaraj w nocy, [w:] , Wybór poezyj, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 93–94.
 • Alina Witkowska, Romantyzm, Warszawa 2000, s. 269–271.
 • Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1998, s. 214: Instrumentacja głoskowa.
 • Adam Mickiewicz, Farys . Kasyda na cześć emira Tadż-ul-Fechra ułożona. Janowi Kozłow na pamiątkę przypisana, [w:] , Wybór poezyj, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 188–196.
 • Józef Kallenbach, Adam Mickiewicz, t. 1, s. 403–404.
 • Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona, [w:] tegoż, Antologia poezji polskiej, wybór Jerzy Polanicki, Anna Rajca, Warszawa 2001, s. 181–187.
 • Cyprian Norwid, Fortepian Szopena, [w:] , Vade–mecum, oprac. Józef Fert, Wrocław 1999, s. 157–163.
 • Juliusz Wiktor Gomulicki, Dodatek krytyczny, [w:] , Cyprian Norwid, Wiersze, t. 2, oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1966, s. 688–689.
 • Cyprian Norwid, Pióro, [w:] tegoż, Wiersze, t. 1, oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1966, s. 189.
 • Mieczysław Inglot, Romantyzm. Słownik literatury polskiej, Gdańsk 2007, s. 177–178.
 • Stefan Chwin, Wstęp, [w:] Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, Wrocław-Kraków 1998.
 • Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, [w:] tegoż, Wiersze i powieści poetyckie, Warszawa 1998, s. 291–292.
 • George Byron, Giaur, tłum. Adam Mickiewicz, Kraków [b.r.], s. 27–50.
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, [w:] tegoż, Dzieła, t. 4, Warszawa 1995.
 • Alina Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1983, s. 173.
 • Adam Mickiewicz, Niepewność, [w:] tegoż, Wiersze i powieści poetyckie, Warszawa 1998, s. 185–186.
 • Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy, oprac. Zygmunt Szweykowski, Wrocław 2009, s. 79–80.
 • François René de Chateaubriand, Duch wiary chrześcijańskiej, czyli jej piękność i zalety, tłum. G.B. , ks. G.G., Wrocław 1816, s. 29.
 • Leo Belmont, Zły patriota – filister, [w:] tegoż, Rymy i rytmy. Wybór poezyj, t. 1, Warszawa 1900.
 • Władysław Syrokomla, Urodzony Jan Dęboróg, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Franciszek Bielak, Wrocław 1970, s. 140.
 • Adam Mickiewicz, Dziady. Część III, [w:] Adam Mickiewicz, Dzieła, t. 3, Warszawa 1995.
 • Janina Kamionka-Straszakowa, Nasz naród jak lawa, Warszawa 1974.
 • Konrad Górski, Przezwyciężenie prometeizmu w „Dziadach”, [w:] tegoż, Adam Mickiewicz. Artyzm i język, Warszawa 1977.
 • Zofia Stefanowska, Posłowie, [w:] Adam Mickiewicz, Dziady, Warszawa 1973.
 • Roman Zmorski, Wieszcz, [w:] , Cyganeria Warszawska, oprac. Stefan Kawyn, Wrocław 1967, s. 108.
 • Johann Wolfgang Goethe, Prometeusz, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 1, oprac. Stefan Kaszyński, tłum. Leopold Staff, Poznań 2002.
 • Zofia Stefanowska, Posłowie do „Dziadów”, [w:] , Adam Mickiewicz, Dziady, Warszawa 1973.
 • Adam Mickiewicz, Widzenie, [w:] tegoż, Dzieła, t. 1, Warszawa 1993, s. 407–409.
 • Juliusz Słowacki, Podróż do Ziemi Św. z Neapolu, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, Wrocław 1979.
 • Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798–1824, Warszawa 1957, s. 456.
 • George Sand, Szkic o dramacie fantastycznym, [w:] , Eseje, tłum. Maria Dramińska-Juczowa, Stanisława Kozuchowska, Warszawa 1958.
 • Adam Mickiewicz, Mędrcy, [w:] tegoż, Wiersze i powieści poetyckie, Warszawa 1998, s. 346.
 • Ryszard Przybylski, Słowo i milczenie Bohatera Polaków, Warszawa 1983, s. 172.
 • Maria Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Warszawa 1985.
 • Cyprian Norwid, Psalm Wigilii, [w:] tegoż, Wam ja, z góry samego siebie ruin, mówię… Cyprian Norwid. Wybór poezji, red. Krystyna Poklewska, Łódź 1976, s. 59.
 • Władysław Syrokomla, Staropolskie Roraty, [w:] tegoż, Wybór pism, Warszawa 1991, s. 374–381.
 • Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979.
 • Juliusz Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości: Twórczość młodzieńcza, t. 1, Kraków 1999, s. 237.
 • Juliusz Słowacki, Godzina myśli, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 2, oprac. Juliusz Kleiner, Wrocław 1952, s. 82–83.
 • Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979, s. 395–396.
 • Maurycy Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t. 1, Poznań 1863, s. 182.
 • Maria Dernałowicz, Juliusz Słowacki, Warszawa 2009, s. 56–57.
 • Juliusz Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1, Lwów-Warszawa-Kraków 1924, s. 268–269.
 • Maria Janion, Bohater. Spisek. Śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa 2009, s. 122–123.
 • Zygmunt Krasiński, Listy do różnych adresatów, t. 1, oprac. Zbigniew Sudolski, Warszawa 1991, s. 60.
 • Ernst T.A. Hoffmann, Dziadek do orzechów, tłum. Józef Kramsztyk, Warszawa 1957, s. 21–22.
 • Ernst T.A. Hoffmann, Dziadek do orzechów, tłum. Józef Kramsztyk, Warszawa 1957, s. 58.
 • Ernst T.A. Hoffmann, Dziadek do orzechów, tłum. Józef Kramsztyk, Warszawa 1957, s. 50–77.
 • Maria Janion, Gorączka romantyczna, Gdańsk 2007, s. 214–215.
 • Juliusz Słowacki, Balladyna. Tragedia w pięciu aktach, [w:] tegoż, Dramaty, t. 6, oprac. Wanda Leopoldowa, Wrocław 1949, s. 7.
 • Bolesław Prus, Kroniki, t. 9, s. 110.
 • Emil Zola, Nana, tłum. Zofia Karczewska-Markiewicz, Warszawa 1989, s. 351–352.
 • August Comte, Metoda pozytywna w szesnastu wykładach.
 • John Stuart Mill, Utylitaryzm. O wolności.
 • Champfleury, Pogrzeb w Ornans, [w:] , Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820–1876, Realizm antologias, oprac. Hanna Morawska, tłum. Hanna Morawska, wybór Hanna Morawska, Warszawa 1977, s. 21–26.
 • Jerzy Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku, Warszawa 2003, s. 152.
 • Ewa Micke-Broniarek, Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm,, Warszawa 2007, s. 271.
 • Bolesław Prus, Pod szychtami, [w:] tegoż, Opowiadania i nowele. Wybór, oprac. Tadeusz Żabski, Wrocław 1996.
 • Bolesław Prus, Antek, [w:] tegoż, Opowiadania i nowele. Wybór, oprac. Tadeusz Żabski, Wrocław 1996.
 • Bolesław Prus, Antek, [w:] , Nieznany, Nieznany Nieznany.
 • Bolesław Prus, Lalka.
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara.
 • Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem.
 • Henryk Sienkiewicz, Potop, t. I.
 • Adam Asnyk, Do młodych, [w:] , Nieznany, Nieznany Nieznany.
 • Adam Asnyk, Miejmy nadzieję!, [w:] , Nieznany, Nieznany Nieznany.
 • Adam Asnyk, Daremne żale, [w:] , Nieznany, Nieznany Nieznany.
 • Adam Asnyk, Między nami nic nie było, [w:] , Nieznany, Nieznany Nieznany.
 • Adam Asnyk, Ranek w górach, [w:] , Nieznany, Nieznany Nieznany.
 • Edward Stachura, Z nim będziesz szczęśliwsza, [w:] Edward Stachura (1937–1979) – polski poeta i prozaik, Nieznany, Nieznany Nieznany.
 • Susan Sontag, O fotografii (fragment), tłum. Sławomir Magala, Warszawa 1986, s. 13–14.
 • Ignacy Płażewski, Dzieje polskiej fotografii 1839–1939, Warszawa 2003, s. 71–73.
 • Arthur Schopenhauer, Świat jako wola i wyobrażenie, [w:] Arthur Schopenhauer, Świat jako wola i wyobrażenie, t. 1, tłum. Jan Garewicz, Warszawa 1994, s. 475–476.
 • Friedrich Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. Wacław Berent, Poznań 1995, s. 5–39.
 • Joris-Karl Huysmans, Na wspak, tłum. Julian Rogoziński, Kraków 2003, s. 47–48.
 • Tadeusz Boy-Żeleński, Znasz-li ten kraj, Wrocław 1983, s. 14.
 • Stanisław Wyspiański, Czas, [w:] M. Wallis, Secesja, Warszawa 1984, s. 15.
 • Gabriele Fahr-Becker, Secesja, tłum. Barbara Ostrowska, Köln 2000, s. 206–207.
 • Jadwiga Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Wrocław 1968, s. 191–195.
 • David Bianco, Lucia Mannini, Anna Mazzanti, Impresjonizm, postimpresjonizm, secesja, tłum. Tamara Łozińska, Warszawa 2012, s. 368.
 • Jan Kasprowicz, W chałupie, [w:] , Wybór poezji, Kraków 1973, s. 46–49.
 • Jan Kasprowicz, Z chałupy. XV, [w:] , Wybór poezji, Kraków 1973, s. 33–34.
 • Jan Kasprowicz, Z chałupy. XIX, [w:] , Wybór poezji, Kraków 1973, s. 34.
 • Jan Kasprowicz, Z chałupy. XXXIX, [w:] , Wybór poezji, Kraków 1973, s. 39–40.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Na Anioł Pański, [w:] , Poezja, seria V, Warszawa 1912, s. 79–82.
 • Edmund Bieder, Jesienią, [w:] Ireneusz Sikora, Antologia liryki Młodej Polski, Wrocław 1990, s. 75.
 • Leopold Staff, Deszcz jesienny, [w:] , Poezje, Lublin 1986, s. 43–44.
 • Paul Verlaine, Piosnka jesienna, [w:] , Wybór poezj, tłum. Leopold Staff, Wrocław 1980, s. 15–16.
 • Paul Verlaine, Łzy padają w serce moje, [w:] , Wybór poezji, tłum. Bronisława Ostrowska, Wrocław 1980, s. 70–71.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX, [w:] , Antologia liryki Młodej Polski, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1990, s. 137–138.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Nie wierzę w nic, [w:] , Antologia liryki Młodej Polski, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1990, s. 136–137.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Hymn do Nirwany, [w:] , Antologia liryki Młodej Polski, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1990, s. 138–139.
 • Stanisław Przybyszewski, Confiteor, [w:] , Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. Maria Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 2000, s. 218–225.
 • Charles Baudelaire, Hymn do piękna, [w:] tegoż, Kwiaty zła, tłum. Zbigniew Bieńkowski, Kraków 1990, s. 61.
 • Evviva l`arte, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Wybór poezji, Kraków 1897.
 • Charles Baudelaire, Albatros, [w:] tegoż, Kwiaty zła, tłum. Wisława Szymborska, Kraków 1990, s. 17.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Albatros, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1968, s. 25–26.
 • Charles Baudelaire, Spleen (LXXVIII), [w:] tegoż, Kwiaty zła, tłum. Bolesław Wieniawa Długoszowski, Kraków 1990, s. 203.
 • Stanisław Korab-Brzozowski, Próżnia, [w:] tegoż, Nim serce ucichło, Warszawa 1910, s. 5.
 • Symbol, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje, Warszawa 1980, s. 398.
 • Stanisław Korab-Brzozowski, O przyjdź!, [w:] tegoż, Nim serce ucichło, Warszawa 1910, s. 1–2.
 • Moją tęsknotą wywołana..., [w:] Zygmunt Różycki, Tęsknota, Warszawa 1902, s. 10.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Ja, kiedy usta ku twym ustom chylę..., [w:] tegoż, Poezye, Kraków 1891, s. 55–56.
 • Mów do mnie jeszcze..., [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje, t. 2, Kraków 1891.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Lubię, kiedy kobieta…, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje. Wydanie zbiorowe., t. 1, Warszawa 1923, s. 203.
 • Jan Kasprowicz, Salome (fragmenty), [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1973, s. 167–183.
 • Herodiada, [w:] Kazimiera Zawistowska, W kręgu Salome i Astarte. Młodopolskie wiersze miłosne, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1993, s. 51.
 • Kazimiera Zawistowska, O maków purpurowych…, [w:] tejże, Poezje, Lwów 1903, s. 5.
 • Bronisława Ostrowska, Fortepian skarży się i płacze, [w:] , W kręgu Salome i Astarte. Młodopolskie wiersze miłosne, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1993, s. 117.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym), [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1968, s. 133.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1968, s. 128–129.
 • Leopold Staff, Melodie zmierzchów, [w:] tegoż, Poezje, Lublin 1988, s. 18.
 • Jan Kasprowicz, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1973, s. 130–132.
 • Bogusław Butrymowicz, Białe łabędzie, [w:] Bogusław Butrymowicz, Antologia liryki Młodej Polski,, Wrocław 1990, s. 57–58.
 • Jan Kasprowicz, Dies irae, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1973, s. 152–167.
 • Jerzy Żuławski, Dies irae, [w:] tegoż, Poezje. Sonety, t. 1, Lwów 1908, s. 140–149.
 • Leopold Staff, Przedśpiew, [w:] tegoż, Poezje, Lublin 1988, s. 69.
 • Jan Kasprowicz, Przestałem się wadzić z Bogiem, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1973, s. 355–357.
 • Artur Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 1987, s. 323–325.
 • Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 2013.
 • Artur Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 1987, s. 256.
 • Małgorzata Łoboz, Realizm, [w:] , Podręczny słownik literatury polskiej, red. Dorota Heck, Wrocław 2012.
 • Kazimierz Wyka, Gospodarka czasem w „Chłopach” Reymonta, [w:] Kazimierz Wyka, Reymont, czyli ucieczka do życia, Kraków 1979, s. 198.
 • Teresa Skubulanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław 1984, s. 390.
 • Tadeusz Lehr-Spławiński, Język polski, t. XXVI, s. 332.
 • Władysław Orkan, Komornicy, Warszawa 1955, s. 73.
 • S. Wędkiewicz.
 • Kazimierz Wyka, Reymont, czyli ucieczka do życia, Kraków 1979, s. 176.
 • Maria Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992, s. 232.
 • Lord Jim [fragmenty], [w:] Joseph Conrad, Lord Jim, tłum. Emilia Węsławska, Warszawa 1904.
 • Bożena Frankowska, Teatr okresu Młodej Polski a literatura, [w:] , Obraz literatury polskiej, Literatura okresu Młodej Polski, t. 2, Warszawa 1967, s. 40.
 • Miłosława Bukowska-Schielmann, Stanisława Wyspiańskiego dramaty-sny, Gdańsk 1994, s. 33.
 • Aleš Krejča, Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej, tłum. Andrzej Dulewicz, Warszawa 1984, s. 141.
 • Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. Monika Bielska-Łach, Krystyna Kubalska-Sulkiewicz, Anna Manteuffel-Szarota, Warszawa 2005, s. 70: Chromolitografia.
 • Julia Frey, Toulouse-Lautrec. Biografia, tłum. Joanna Andrzejewska, Warszawa 2004, s. 359–360.
 • Abraham Lincoln.
 • Lord Chesterfield.
 • Stanisław Potocki, Mowa Stanisława Potockiego, [w:] , Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem Konfederacji Generalnej Obojga Narodów w Warszawie rozpoczętego roku pańskiego 1788, Warszawa 1790.
 • Walerian Stroynowski, Mowa (…) 1789, d. 27 marca miana (…), Warszawa 1789.
 • Mowa K. Walewskiego, [w:] , Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem Konfederacji Generalnej Obojga Narodów w Warszawie rozpoczętego roku pańskiego 1788, Warszawa 1790.
 • Mowa L. Karśnickiego, [w:] , Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem Konfederacji Generalnej Obojga Narodów w Warszawie rozpoczętego roku pańskiego 1788, Warszawa 1790.
 • Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą, Łódź 2013.
 • Józef Piłsudski, „Przemówienie do przedstawicieli stronnictw sejmowych” 29 V 1926.
 • „Gazeta Polska” 19 X 1930.
 • „Gazeta Polska” 27 VIII 1930.
 • „Gazeta Polska” 7 IX 1930.
 • Michał Różyczka, Mokra strona Księżyca, „Polityka” 27.12.2011.
 • Karol Jałochowski, Kategorycznie zielony, „Polityka” 30.07.2011.
 • Jerzy Besala, Jak carowie Krym przejmowali, „Polityka” 11.03.2014.
 • Karol Jałochowski, Zjawisko roboczo zwane życiem, „Polityka” 14.02.2011.
 • Adam Kożuchowski, Sejm w cieniu armat, „Polityka” 3.09.2013.
 • Koniec króla? W Afryce zostało zaledwie 400 lwów, „Newsweek” 24.02.2014.
 • Bartek Wejman, Karnawał – święto mięsożerców, „„Newsweek”” 26.02.2014.
 • Marcin Rotkiewicz, Rojenia o braku bzyczenia, „Polityka” 6.06.2011.
 • Przemek Berg, Zwierzęta, które nie miały szczęścia, „Polityka” 3.12.2011.
 • Adam Zubek, Gang wulkana, „Polityka” 5.05.2011.