Kultura i życie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski

Rusz w podróż w czasie i przestrzeni za sprawą utworów literackich antyku, średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia.

Autor:
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Dariusz Dybek, Andrzej Jarosz, Izabela Magdziarczyk, Marcin Poprawa, Joanna Bajda, Tomasz Piekot, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., prof. Jadwiga Bednarek, dr Magdalena Trysińska, dr Tomasz Karpowicz, Adam Pietrasiewicz

Bibliografia:

 • Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja, Warszawa 1988, s. 37.
 • Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981, s. 7–10.
 • Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, t. 2, Warszawa 1983, s. 353–354.
 • Zbigniew Herbert, Duszyczka, [w:] tegoż, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000, s. 91.
 • Stanisław Stabryła, Dziedzictwo antyku we współczesnej literaturze polskiej, [w:] , Wybrane zagadnienia z literatury. Cz. I. Antyk. Inspiracje antyczne w literaturze, red. Małgorzata Kowalczyk, Alicja Krawczyk, Kielce 1996, s. 86–94.
 • Oktawian Jurewicz, Lidia Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1973, s. 227–229.
 • Jostein Gaarder, Świat Zofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa 1995, s. 44–60.
 • Robert Graves, Mity greckie, tłum. Henryk Krzeczkowski, Kraków 2011, s. 43.
 • Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987, s. 210.
 • Stanisław Stabryła, Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie, Warszawa–Kraków 1995, s. 237–238.
 • Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszaw 1979, s. 127–128.
 • Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 206–215.
 • Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 122.
 • Zbigniew Herbert, Apollo i Marsjasz, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Ryszard Krynicki, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2004, s. 110–111.
 • Horacy, Oda I, 31 (Quid dedicatum poscit Apollinem), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Lucjan Siemieński, Wrocław 1971, s. 47–48.
 • Zbigniew Herbert, Do Apollina, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 2005, s. 12–13.
 • Kazimierz Wierzyński, Manifest szalony, [w:] tegoż, Poezja i proza, t. 1, wybór Michał Sprusiński, Kraków 1981, s. 46–47.
 • Julian Tuwim, Venus, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Warszawa 1977, s. 184–185.
 • Jan Parandowski, Wstęp, [w:] Homer, Odyseja, tłum. Jan Parandowski, Warszawa 1972, s. 31–33.
 • Stuart Kelly, Księga ksiąg utraconych, tłum. Ewa Klekot, Warszawa 2008, s. 25.
 • Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987, s. 775–776.
 • Stanisław Stabryła, Mitologia dla dorosłych, Warszawa 1995, s. 441–442.
 • Jan Parandowski, Wstęp, [w:] Homer, Odyseja, tłum. Jan Parandowski, Warszawa 1972, s. 18–23.
 • Émile Mireaux, Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, Warszawa 1962, s. 160.
 • Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983, s. 201.
 • Homer, Iliada, tłum. Franciszek Ksawery Dmochowski, Kraków 1972, s. 83–85.
 • Konstandinos Kawafis, Itaka, [w:] tegoż, Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż…, tłum. Antoni Libera, wybór Antoni Libera, Kraków 2011.
 • Zbigniew Herbert, Podróż, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 2005, s. 304–305.
 • Zygmunt Kubiak, Aleksandryjczyk, [w:] Konstandinos Kawafis, Wybór wierszy, tłum. Zygmunt Kubiak, wybór Zygmunt Kubiak, Warszawa 1978, s. 14–15.
 • Tadeusz Nowak, Psalm o powrocie, [w:] tegoż, Wybór wierszy, Warszawa 1979, s. 132.
 • Konstandinos Kawafis, Czekając na barbarzyńców, [w:] tegoż, Wybór wierszy, tłum. Zygmunt Kubiak, Warszawa 1978, s. 49–50.
 • Konstandinos Kawafis, Itaka, [w:] Czesław Miłosz, Przekłady poetyckie, oprac. Magda Heydel, tłum. Czesław Miłosz, Kraków 2005, s. 345–346.
 • Jostein Gaarder, Świat Zofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa 1995, s. 85–86.
 • Władysław Witwicki, Wstęp, [w:] Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, tłum. Władysław Witwicki, Warszawa 1984, s. 22.
 • Platon, Obrona Sokratesa, [w:] tegoż, Wybór dialogów. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton, tłum. Władysław Witwicki, Warszawa 1995, s. 91.
 • Cyprian Norwid, [Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie], [w:] tegoż, Poezja i dobroć. Wybór utworów, Warszawa 2003, s. 269–270.
 • Józef Tischner, Historia filozofii po góralsku, Kraków 1997, s. 52–53.
 • Julian Tuwim, Sokrates tańczący, [w:] Tuwim, Poezje wybrane, Warszawa 1977, s. 48–51.
 • Leszek Kołakowski, Sokrates, [w:] tegoż, O co nas pytają wielcy filozofowie, Kraków 2007, s. 14–15.
 • Platon, Państwo, tłum. Władysław Witwicki, Warszawa 2010, s. 530.
 • Władysław Witwicki, Objaśnienia tłumacza, [w:] Platon, Państwo, tłum. Władysław Witwicki, Warszawa 2010, s. 530.
 • Józef Tischner, Historia filozofii po góralsku, Kraków 1997, s. 77–78.
 • Leszek Kołakowski, Platon, [w:] tegoż, O co nas pytają wielcy filozofowie, Kraków 2004, s. 38.
 • Wisława Szymborska, Platon, czyli dlaczego, [w:] Wisława Szymborska, Chwila, Kraków 2002, s. 17–18.
 • Oliver Taplin, Teatr grecki, [w:] tegoż, Historia teatru, red. John Bertrand Russel, tłum. Hanna Baltyn-Karpińska, Warszawa 2007, s. 14–15.
 • Anna Janus-Sitarz, Lekcje teatru. Książka dla nauczyciela i ucznia, Kraków 1999, s. 13.
 • Lidia Winniczuk, Ludzie: zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1988, s. 527.
 • Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981, s. 43.
 • Arystoteles, Poetyka, oprac. Henryk Podbielski, tłum. Henryk Podbielski, Wrocław 1989, s. 19.
 • Nikos Chadzinikolau, Zamiast wstępu do „Króla Edypa”, [w:] Sofokles, Król Edyp, tłum. Nikos Chadzinikolau, Poznań 2010, s. 6.
 • Sofokles, Król Edyp, tłum. Kazimierz Morawski, Warszawa 2005, s. 20.
 • Oliver Taplin, Teatr grecki, [w:] , Historia teatru, red. John Bertrand Russel, tłum. Hanna Baltyn-Karpińska, Warszawa 2007, s. 29.
 • Stefan Srebrny, Wstęp, [w:] Sofokles, Antygona, Wrocław 1952.
 • Henryk PodbielskI, Wstęp, [w:] Arystoteles, Poetyka, oprac. Henryk PodbielskI, tłum. Henryk PodbielskI, Wrocław 1989.
 • Roman Brandstaetter, Modlitwa Tejrezjasza, [w:] tegoż, Hamlet i łabędź. Wybór wierszy, Poznań 1988, s. 64–65.
 • Leszek Kołakowski, O kłamstwie, [w:] tegoż, Mini-wykłady o maxi-sprawach. Trzy serie, Kraków 2004, s. 29–30.
 • Terry Deary, Ci rewelacyjni Grecy, tłum. Jarosław Kilian, Warszawa 1999, s. 38–39.
 • Tyrtajos, [Rzecz to piękna…], [w:] tegoż, Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Włodzimierz Appel, Wrocław 1984, s. 286–297.
 • Symonides, [Tym, co w wąwozie…], [w:] , Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 127.
 • Symonides, [Nie mów nigdy…], [w:] , Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 126.
 • Symonides, [Bo nawet tym…], [w:] , Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 126.
 • Symonides, [Bo – bez rozkoszy…], [w:] , Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 133.
 • Safona, [Przed twym tronem…], [w:] , Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Janina Brzostowska, Wrocław 1984, s. 34–35.
 • Safona, [Wydaje mi się…], [w:] , Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Janina Brzostowska, Wrocław 1984, s. 39–40.
 • Anakreont, [Przynieś nam tu czarę…], [w:] , Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 97.
 • Anakreont, [Na śniadanie tylko trochę…], [w:] , Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 100.
 • Anakreont, [Znów purpurową mnie piłką…], [w:] , Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 98.
 • Anakreont, [Oszronione mam już skronie…], [w:] , Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 104.
 • Władysław Broniewski, Bagnet na broń, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1962, s. 181–182.
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Róże dla Safony, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Warszawa 1995, s. 193–194.
 • Franciszek Dionizy Kniaźnin, Z greckiego, [w:] , Anakreont i anakreontyki, tłum. Jerzy Danielewicz, Warszawa 1987.
 • Adam Asnyk, Anakreontyk, [w:] tegoż, Liryki najpiękniejsze, Toruń 2004, s. 96–97.
 • Pieśń 30, III księga, [w:] Horacy, Dzieła wszystkie – tom 1: Ody i Epody, tłum. Zygmunt Kubiak, Warszawa 2001.
 • Horacy, List do Pizonów, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie. Pieśni – Pieśń wieku – Jamby – Gawędy – Listy – Sztuka poetycka, tłum. Andrzej Lam, Warszawa 1996.
 • Horacy, Do Melpomeny muzy, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Adam Naruszewicz, Wrocław 1971, s. 342–343.
 • Horacy, Exegi monumentum aere perennius, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Lucjan Rydel, Wrocław 1971, s. 137.
 • Aleksander Puszkin, *** [Dźwignąłem pomnik swój], [w:] tegoż, Dzieła wybrane. Wiersze, t. 1, tłum. Julian Tuwim, Warszawa 1956, s. 391.
 • Adam Mickiewicz, Exegi Monumentum – Aere Perennius..., [w:] Horacy, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, Wrocław 1971, s. 349.
 • Julian Tuwim, Do losu, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Warszawa 1977, s. 187–188.
 • Stanisław Grochowiak, Introdukcja, [w:] tegoż, Poezje, Kraków 2006, s. 41.
 • Wisława Szymborska, Nagrobek, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2001, s. 93.
 • Wisława Szymborska, Radość pisania, [w:] tejże, Poezje, Warszawa 1977, s. 104–105.
 • Czesław Miłosz, Oskarżyciel, [w:] tegoż, Wiersze, t. 2, Kraków 1987, s. 261.
 • Horacy, Do Leukonoe (I 11), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Henryk Sienkiewicz, Wrocław 1971, s. 21.
 • Horacy, Do Postuma (II 14), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Józef Birkenmajer, Wrocław 1971, s. 76–78.
 • Zenon Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 187–188.
 • Horacy, Do Deliusza, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Adam Asnyk, Wrocław 1971, s. 62–63.
 • Horacy, Do Apollina (Quid dedicatum poscit Apollinem), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Lucjan Siemieński, Wrocław 1971, s. 47–48.
 • Horacy, Pieśń zimowa (Vides ut alta...), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Julian Tuwim, Wrocław 1971, s. 18–19.
 • Stanisław Grochowiak, Do Taliarcha, [w:] tegoż, Nie było lata, Warszawa 1969.
 • Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1988, s. 129.
 • Zygmunt Kubiak, Tradycja klasyczna, [w:] tegoż, Przestrzeń dzieł wiecznych, Kraków 1993, s. 260–261.
 • Zbigniew Herbert, Dlaczego klasycy, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2005, s. 176–177.
 • Zygmunt Kubiak, Eleuzis, [w:] tegoż, Przestrzeń dzieł wiecznych, Kraków 1993, s. 98–102.
 • Księga Rodzaju, rozdz. 4, w. 1–16, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań – Warszawa 1980, s. 27.
 • Zenon Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 156.
 • Księga Rodzaju, rozdz. 4, w. 17–24, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań–Warszawa 1980, s. 27.
 • Kazimiera Iłłakowiczówna, Kain i Abel, [w:] tejże, Poezje wybrane, oprac. Paweł Hertz, Warszawa 1995, s. 321–322.
 • Roman Brandstaetter, Kain i Abel, [w:] tegoż, Bardzo krótkie opowieści, Warszawa 1978, s. 44–45.
 • Anna Patrzałek, Tadeusz Patrzałek, O trzech biblijnych złoczyńcach, [w:] , Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej, red. Tadeusz Patrzałek, Wrocław 1992, s. 31–32.
 • Charles Baudelaire, Abel i Kain, [w:] tegoż, Kwiaty zła, tłum. Marian Piechal, Wrocław 1997, s. 66.
 • Leszek Kołakowski, Kain czyli Interpretacja zasady: każdemu wedle zasług, [w:] tegoż, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 113–114.
 • Roland Topor, Sprawiedliwość ścigająca zbrodnię, [w:] tegoż, Cztery róże dla Lucienne, tłum. Tomasz Matkowski, Kraków 1985, s. 105.
 • Zenon Zieliński, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 167.
 • Robert Graves, Mity greckie, tłum. Henryk Krzeczkowski, s. 120–121.
 • Gilgamesz. Epos starożytnego dwurzecza, tłum. Robert Stiller, Warszawa 1980, s. 94–102.
 • Księga Rodzaju, rozdz. 6, w. 5–22, [w:] tegoż, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1980, s. 29.
 • Księga Rodzaju, rozdz. 7, w. 1–23, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1980, s. 29–30.
 • Księga Rodzaju, rozdz. 8, w. 1–21, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań–Warszawa 1980, s. 30.
 • Księga Rodzaju, rozdz. 9, w. 1–17, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1980, s. 30–31.
 • Zenon Zieliński, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 169.
 • Anna Kamieńska, Biblia jako zakorzenienie, [w:] tejże, Na progu słowa, Poznań 1985, s. 110–111.
 • Leszek Kołakowski, Noe czyli Pokusy solidarności, [w:] tegoż, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 115–117.
 • Jan Kochanowski, Pieśń o potopie, Pieśń II 1, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1988, s. 159–161.
 • Księga Rodzaju, rozdz. 12, w. 27–31, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1980, s. 33.
 • Księga Rodzaju, rozdz. 15, w. 1–6, rozdz. 17, w. 1–17, rozdz. 21, w. 1–6, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1980, s. 35–40.
 • Księga Rodzaju, rozdz. 22, w. 1–10, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1980, s. 40–41.
 • Księga Rodzaju, rozdz. 22, w. 11–19, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań–Warszawa 1980, s. 42.
 • Erich Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, tłum. Zbigniew Żabicki, Warszawa 2004, s. 33–35.
 • Leszek Kołakowski, Abraham czyli Smutek wyższych racji, [w:] tegoż, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 121–123.
 • Wisława Szymborska, Noc, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2001, s. 23–25.
 • Gustaw Herling-Grudziński, Ofiarowanie. Opowieść biblijna, [w:] tegoż, Opowiadania zebrane, t. 2, oprac. Zdzisław Kudelski, Warszawa 1999, s. 331–334.
 • Anna Kamieńska, Trzy przestrzenie Psalmów Dawidowych, [w:] tejże, Twarze księgi, Warszawa 1990, s. 23–24.
 • Anna Kamieńska, Bóg Starego Testamentu i człowiek w Psalmach, [w:] tejże, Twarze księgi, Warszawa 1990, s. 46.
 • Janusz Sławiński, Psalm, [w:] Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1988, s. 413.
 • Psalm 1,1-6, [w:] , Księga Psalmów, tłum. Czesław Miłosz, Paryż 1982, s. 55.
 • Jan Kochanowski, Psalm 8, [w:] tegoż, Psałterz Dawidów, cz. 1, fotokopia-transkrypcja, oprac. Jerzy Woronczak, Wrocław 1982, s. 11–12.
 • Psalm 150, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Warszawa 1980, s. 709.
 • Anna Kamieńska, Psalmy – świat i słowo, [w:] tejże, Twarze księgi, Warszawa 1990, s. 69–70.
 • Psalm 58, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Warszawa 1980, s. 620.
 • Leszek Kołakowski, Bóg czyli Względność miłosierdzia, [w:] tegoż, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 127.
 • Tadeusz Nowak, Psalm miłosny, [w:] tegoż, Wybór wierszy, Warszawa 1996, s. 155.
 • Wisława Szymborska, Psalm, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2001, s. 203–204.
 • Agnieszka Osiecka, Chwalmy Pana, [w:] tejże, Małgośka i inne wielkie przeboje Agnieszki Osieckiej + książka, b.m. 2007.
 • Zenon Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 104–106.
 • Pieśń nad Pieśniami, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań–Warszawa 1980, s. 750–751.
 • Elżbieta Adamiak, Kobiety w Biblii. Stary Testament, Kraków 2006, s. 196–198.
 • Katarzyna Bomba, Romeo i Julia czyli Miłość mocna jak śmierć, Kraków 2002, s. 25–28.
 • Zenon Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 243.
 • Kazimierz Bukowski, Biblia a literatura polska. Antologia, Poznań 1988, s. 159.
 • Księga Hioba, rozdz. 1, w. 1–22, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 539.
 • Księga Hioba, rozdz. 2, w. 1–13, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1998, s. 539–540.
 • Księga Hioba, rozdz. 3, w. 1–26, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 540–541.
 • Księga Hioba, rozdz. 32, w. 1–6, rozdz. 34, w. 1–27, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 559–561.
 • Księga Hioba, rozdz. 42, w. 1–17, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 567.
 • Anna Kamieńska, Pytania do Hioba, [w:] tejże, Dwie ciemności i wiersze ostatnie, Poznań 1989.
 • Księga Hioba, rozdz. 4, w. 1–11, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 541.
 • Księga Hioba, rozdz. 38, w. 1–35, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1998, s. 564.
 • Peter Calvocoressi, Kto jest kim w Biblii, tłum. Jerzy Jarniewicz, Łódź 1992, s. 131–132.
 • Leszek Kołakowski, Job czyli Antynomie cnoty, [w:] tegoż, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 141–143.
 • Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy, Warszawa 1996, s. 199–200.
 • Księga Koheleta, rozdz. 1, w. 1–14, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1998, s. 737.
 • Księga Koheleta, rozdz. 1, w. 16–18, rozdz. 2, w. 1–6, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1998, s. 735–736.
 • Józef Maria Bocheński, Sens życia, [w:] tegoż, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993, s. 16–17.
 • Księga Koheleta, rozdz. 3, w. 1–14, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1998, s. 737.
 • Księga Koheleta, rozdz. 5, w. 17–19, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1998, s. 739.
 • Czesław Miłosz, Piosenka, [w:] tegoż, Wiersze, Kraków 1987, s. 311.
 • Zenon Zieliński, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 249–250.
 • Roman Brandstaetter, Kohelet w szufladzie, [w:] tegoż, Bardzo krótkie opowieści, Warszawa 1978, s. 115.
 • Roman Brandstaetter, Ajschylos i Kohelet, [w:] tegoż, Bardzo krótkie opowieści, Warszawa 1978, s. 115–116.
 • Jan Twardowski, Oda do rozpaczy, [w:] Jan Twardowski, Rwane prosto z krzaka, Warszawa 1996, s. 32.
 • Apokalipsa św. Jana, rozdz. 1, w. 1–3, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1998, s. 1397.
 • Apokalipsa św. Jana, rozdz. 4, w. 1–8, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1998, s. 1400–1401.
 • Apokalipsa św. Jana, rozdz. 6, w. 1–17, rozdz. 8, w. 1–13, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1998, s. 1402–1404.
 • Apokalipsa św. Jana, rozdz. 20, w. 1–15, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1998, s. 1414.
 • Wilfrid J. Harrington, Klucz do Biblii, tłum. Józef Marzęcki, Warszawa 1984, s. 558.
 • Tomasz z Celano, Dies irae, [w:] Anna Kamieńska, Do źródeł. Psalmy i inne przekłady poetyckie, Poznań 1988, s. 108–110.
 • Apokalipsa św. Jana, rozdz. 21, w. 1–27, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1998, s. 1415–1416.
 • Władysław Broniewski, Krzyk ostateczny, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1962, s. 149–150.
 • Michał Głowiński, Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1989, s. 284.
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Nike, [w:] tejże, Pocałunki, Warszawa 1926.
 • Leopold Staff, Żywa Nike z Akropolu, [w:] tegoż, Wiklina, Warszawa 1953.
 • Ernst Hans Gombrich, O sztuce, tłum. Monika Dolińska, Warszawa 1997, s. 111.
 • Kazimierz Michałowski, Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1986, s. 82–84.
 • Historia piękna, red. Umberto Eco, tłum. Agnieszka Kuciak, Poznań 2005, s. 415–417.
 • Michel Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, tłum. Hanna Igalson-Tygielska, Warszawa 2006, s. 36.
 • Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy, tłum. Małgorzata Frankowska -Terlecka, Teresa Giermak -Zielińska, Warszawa 1992, s. 166–197.
 • Aron Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, tłum. Zdzisław Dobrzyniecki, Warszawa 1987, s. 70–81.
 • Tadeusz Witczak, Literatura Średniowiecza, Warszawa 1990, s. 8–9.
 • Święty Augustyn, Wyznania, tłum. Zygmunt Kubiak, Warszawa 1982, s. 112–214.
 • Leszek Kołakowski, Święty Tomasz z Akwinu, [w:] , O co nas pytają wielcy filozofowie, Kraków 2005, s. 9–13.
 • Aron Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku, tłum. Zdzisław Dobrzyniecki, Warszawa 1997, s. 101–103.
 • Bronisława Gumińska, Lesław Nowak, Zygmunt Świechowski, Sztuka romańska, Warszawa 1979, s. 149.
 • Krystyna Secomska, Mistrzowie i książęta. Malarstwo francuskie od gotyku do renesansu, Warszawa 1972, s. 18–19.
 • Tadeusz Dobrowolski, Wit Stwosz, Ołtarz Mariacki. Epoka i środowisko, Kraków 1980, s. 113–114.
 • Bogurodzica, [w:] , Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 1: Średniowiecze, red. Anna Skoczek, Bochnia - Kraków - Warszawa [b.r.], s. 341.
 • Jan Długosz, Roczniki, [w:] , Polska Jana Długosza, red. Henryk Samsonowicz, tłum. Julia Mrukówna, Warszawa 1984, s. 234.
 • Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, Bielsko-Biała [b.r.], s. 426–428.
 • Ewangelia wg św. Jana, rozdz. 19, w. 25–27, [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań - Warszawa 1998, s. 1239.
 • Peregryn z Opola, Na Wielki Piątek, [w:] tegoż, Kazania de tempore i de sanctis, tłum. J. Mrukówna, Kraków - Opole 2001, s. 144–145.
 • Lament świętokrzyski, [w:] Jerzy Starnawski, Średniowieczna poezja religijna, Warszawa 1952, s. 81–82.
 • Jacopone da Todi, Stabat Mater Dolorosa, [w:] Jerzy Starnawski, Średniowieczna poezja religijna, tłum. Miron Białoszewski, Warszawa 1952, s. 14–16.
 • Józef Wittlin, Stabat Mater, [w:] , Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1985. Antologia, t. 1, Łódź 1988, s. 138–139.
 • Dialog Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, [w:] Wojciech Ryszard Rzepka, Wiesław Wydra, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1995, s. 268.
 • Maciej Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987, s. 7–13.
 • Skarga umierającego, [w:] Wojciech Ryszard Rzepka, Wiesław Wydra, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1995, s. 278–280.
 • Miron Białoszewski, Wywiad, [w:] , Poezja polska od średniowiecza do współczesności, wybór Jerzy Polanicki, Anna Rajca, Warszawa 2000, s. 626–628.
 • Dante Alighieri, Boska komedia, [w:] Adam Mickiewicz, Wybór poezyj, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1986, s. 140–141.
 • Dante Alighieri, Boska komedia, tłum. Alina Świderska, Kęty 1999, s. 195–196.
 • Jan Lechoń, Spotkanie, [w:] tegoż, Poezje, oprac. Roman Loth, Wrocław 1990, s. 30–31.
 • Czesław Miłosz, Trwoga, [w:] tegoż, Wiersze, t. 1, Kraków 1987, s. 126.
 • Zbigniew Herbert, Co myśli Pan Cogito o piekle, [w:] , Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1985. Antologia, t. 1, Łódź 1988, s. 110.
 • Legenda o św. Aleksym (Vita sancti Allexii rikmice), [w:] , „Toć jest dziwne a nowe…”. Antologia literatury polskiego średniowiecza, oprac. Antonina Jelicz, Warszawa 1987, s. 118.
 • Kazimiera Iłłakowiczówna, Opowieść małżonki świętego Aleksego, [w:] , Poezje wybrane, Warszawa 1995.
 • Stanisław Grochowiak, Święty Szymon Słupnik, [w:] , Ballada rycerska, Warszawa 1985, s. 15.
 • Św. Franciszek, Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń, [w:] , Kwiatki św. Franciszka z Asyżu, tłum. Leopold Staff, Wrocław 1995, s. 19.
 • Jak święty Franciszek […] kazał do ptaków, [w:] , Kwiatki św. Franciszka z Asyżu, tłum. Leopold Staff, Wrocław 1995, s. 48.
 • O przeświętym cudzie, którego św. Franciszek dokonał nawróciwszy okrutnie dzikiego wilka z Gubbio, [w:] , Kwiatki św. Franciszka z Asyżu, tłum. Leopold Staff, Wrocław 1995, s. 57–59.
 • O trzecim rozpamiętywaniu stygmatów przenajświętszych, [w:] , Kwiatki św. Franciszka z Asyżu, tłum. Leopold Staff, Wrocław 1995, s. 132–134.
 • Leopold Staff, Biedaczyno asyski!, [w:] , Poezje, wybór Bohdan Zadura, Lublin 1986, s. 308.
 • Anonim tzw. Gall, Kronika polska, oprac. Marian Plezia, tłum. Roman Grodecki, Wrocław 1989, s. 12–14.
 • Jan Malicki, Gallus i jego dzieło, [w:] tegoż, Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie, Wrocław 1989, s. 31–33.
 • Marian Plezia, Gall-Anonim, [w:] , Pisarze staropolscy. Sylwetki, t. 1, red. Stanisław Grzeszczuk, Warszawa 1991, s. 76.
 • Wiek V–XV w źródłach, oprac. Stanisław Bogusław Lenard, Melania Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 72.
 • Jean Gimpel, Jak budowano w średniowieczu, tłum. Jan Aleksandrowicz, Warszawa 1968, s. 51.
 • Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. 1, Warszawa 1969, s. 171–179.
 • Nikolaus Pevsner, Historia architektury europejskiej, tłum. Agnieszka Morawińska, Hanna Pawlikowska, Warszawa 1976, s. 114.
 • Victor Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu, tłum. Hanna Szumańska-Gross, Gdańsk 2001, s. 103.
 • Tadeusz Różewicz, Gotyk 1954, [w:] tegoż, Poezje, t. 1, Kraków 1988.
 • Jean Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Eligia Bąkowska, Warszawa 1987, s. 24.
 • Jean Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Eligia Bąkowska, Warszawa 1987, s. 82.
 • Jean Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Eligia Bąkowska, Warszawa 1987, s. 453.
 • Jean Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Eligia Bąkowska, Warszawa 1987, s. 410.
 • Mikołaj Kopernik, O obrotach. Księga Pierwsza, tłum. Mieczysław Brożek, Wrocław 1987, s. 19–20.
 • Kazimierz Ulatowski, Architektura włoskiego renesansu, Warszawa 1964, s. 340–342.
 • Maria Luisa Rizatti, Botticelli, tłum. Barbara Toeplitz-Kaczmarek, Warszawa 1989, s. 58.
 • Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, t. 1, Warszawa 1969, s. 294.
 • Julian Bell, Lustro świata. Nowa historia sztuki, tłum. Ewa Gorządek, Warszawa 2009, s. 195.
 • Ernst Hans Gombrich, O sztuce, tłum. Dorota Stefańska-Szewczuk, Warszawa 1995, s. 304–305.
 • Jalu Kurek, Wstęp, [w:] Francesco Petrarca, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969, s. 6.
 • Francesco Petrarka, Sonet 3, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969, s. 17.
 • Francesco Petrarka, Sonet 90, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969.
 • Francesco Petrarka, Sonet 157, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969.
 • Francesco Petrarka, Sonet 132, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969.
 • Francesco Petrarka, Sonet 134, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969, s. 32.
 • Jadwiga Kotarska, Petrarkizm w poezji polskiego renesansu i baroku, [w:] , Studia porównawcze o literaturze staropolskiej, red. Teresa Michałowska, Jan Ślaski, Wrocław 1980, s. 45.
 • Francesco Petrarka, Sonet 250, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, wybór Jalu Kurek, Warszawa 1969.
 • Adam Mickiewicz, Błogosławieństwo. Z Petrarki, [w:] tegoż, Wybór poezji, t. 2, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1986, s. 61.
 • Anna Kochan, Wstęp, [w:] Mikołaj Rej, Wybór pism, oprac. Anna Kochan, Wrocław 2006.
 • Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, [w:] , Wybór pism, oprac. Anna Kochan, Wrocław 2006, s. 427–429.
 • Żywot i sprawy poćciwego ślachcica polskiego Mikołaja Reja z Nagłowic, [w:] , Mikołaj Rej, Wybór pism, oprac. Anna Kochan, Wrocław 2006, s. 508–511.
 • Janusz S. Gruchała, Stanisław Grzeszczuk, Staropolska poezja ziemiańska, [w:] , Staropolska poezja ziemiańska. Antologia, oprac. Janusz S. Gruchała, Stanisław Grzeszczuk, Warszawa 1988, s. 13–23.
 • Horacy, Epoda II (Beatus ille, qui procul negotiis...), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Józef Krókowski, tłum. Józef Birkenmajer, Wrocław 1971, s. 172–174.
 • Encyklopedia staropolska, oprac. Aleksander Brückner, Warszawa 1990, s. 517–518: Sobótka.
 • Adam Karpiński, Renesans, Warszawa 2007, s. 122.
 • Jakub Kazimierz Haur, Ziemiańska generalna oekonomika obszernieszym od przeszłej edycyjej stylem supplementowana [...], Kraków 1679, s. 1–2.
 • Jan Kochanowski, Elegia III 15, [w:] , Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegie, foricenia, liryki, tłum. Leopold Staff, Warszawa 1986.
 • Horacy, Oda II, 20 (Non usitata nec tenui ferar), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Józef Zawirowski, Wrocław 1971, s. 87–88.
 • Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy, tłum. Małgorzata Frankowska-Terlecka, Teresa Giermak-Zielińska, Warszawa 1992, s. 178.
 • Aleksandra Kukla, Jana Kochanowskiego pieśń poety. Pieśń XXIV „Niezwykłym i nieleda piórem opatrzony...”, [w:] , Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 1, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Warszawa 1991, s. 236.
 • Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wstęp, [w:] , Jan Kochanowski, Pieśni, oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008.
 • Jan Kochanowski, Pieśń, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008, s. 3–4.
 • Wiktor Weintraub, O poezji religijnej Jana Kochanowskiego, [w:] tegoż, Nowe studia o Janie Kochanowskim, Kraków 1991, s. 72.
 • Mikołaj Kopernik, O obrotach. Księga pierwsza, tłum. Mieczysław Brożek, Wrocław 1987, s. 19.
 • Księga Rodzaju, rozdz. 1, w. 1–27, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, [w:] tegoż, Wybór pism, oprac. Jan Ślaski, Warszawa 1975, s. 97–98.
 • Jan Kochanowski, Pieśń III ze zbioru Fragmenta, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008, s. 134–137.
 • Adam Karpiński, Renesans, Warszawa 2007, s. 111–112.
 • Jan Kochanowski, Jego Miłości memu miłościwemu Panu, Panu Piotrowi Myszkowskiemu z łaski Bożej Biskupowi Krakowskiemu etc., [w:] tegoż, Psałterz Dawidów. Fototypia-Transkrypcja, oprac. Jerzy Woronczak, Wrocław 1982, s. 11.
 • Jan Kochanowski, List do Stanisława Fogelwedera, [w:] tegoż, Psałterz Dawidów. Fototypia-Transkrypcja, oprac. Jerzy Woronczak, Wrocław 1982, s. 466–470.
 • Psalm 136 (135), [w:] , Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów tynieckich, Poznań 1980, s. 698–699.
 • Jan Kochanowski, Psalm 136, [w:] tegoż, Psałterz Dawidów. Fototypia-Transkrypcja, oprac. Jerzy Woronczak, Wrocław 1982, s. 403–407.
 • Wiktor Weintraub, O poezji religijnej Jana Kochanowskiego, [w:] tegoż, Nowe studia o Janie Kochanowskim, Kraków 1991, s. 93.
 • Biblia Gdańska, Psalm 136.
 • Jan Kochanowski, Przy pogrzebie rzecz, [w:] tegoż, Dzieła polskie, oprac. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1980, s. 735–736.
 • Jan Kochanowski, Tren IX, [w:] tegoż, Treny, oprac. Jerzy Pelc, Wrocław 1986, s. 16–18.
 • Jan Kochanowski, Tren XI, [w:] tegoż, Treny, oprac. Jerzy Pelc, Wrocław 1986, s. 20–21.
 • Jacek Sokolski, „Tren XI” Jana Kochanowskiego, [w:] , Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 1, red. Władysław Dynak, Aleksander W. Labuda, Warszawa 1991, s. 225.
 • Jan Kochanowski, Tren XVI, [w:] tegoż, Treny, oprac. Jerzy Pelc, Wrocław 1986, s. 28–30.
 • Jan Kochanowski, Tren XVIII, [w:] tegoż, Treny, oprac. Jerzy Pelc, Wrocław 1986, s. 36–38.
 • Jan Kochanowski, Przy pogrzebie rzecz, [w:] , Dzieła polskie, oprac. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1980, s. 735–737.
 • Jan Kochanowski – „Treny”, [w:] Stanisław Grzeszczuk, Lektury polonistyczne. Średniowiecze – Renesans – Barok, t. 1, red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała, Kraków 1995, s. 147.
 • Jerzy Pelc, „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1972, s. 61–62.
 • Jan Kochanowski, Tren I, [w:] tegoż, Treny, oprac. Jerzy Pelc, Wrocław 1986.
 • Jan Kochanowski, Tren II, [w:] tegoż, Treny, oprac. Jerzy Pelc, Wrocław 1986.
 • Jan Kochanowski, Tren VI, [w:] tegoż, Treny, oprac. Jerzy Pelc, Wrocław 1986.
 • Jan Kochanowski, Tren VII, [w:] tegoż, Treny, oprac. Jerzy Pelc, Wrocław 1986.
 • Janusz Pelc, Wstęp, [w:] Jan Kochanowski, Treny, Wrocław 1986.
 • Stanisław Grzeszczuk, Jan Kochanowski – „Treny”, [w:] , Lektury polonistyczne. Średniowiecze - Renesans - Barok, red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała, Kraków 1995, s. 152–153.
 • Jerzy Pietrkiewicz, Średniowieczna formuła snu w „Trenach” Kochanowskiego, [w:] , Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy, tłum. Anna Olszewska-Marcinkiewicz, Ignacy Sieradzki, Warszawa 1986, s. 61–62.
 • Jan Kochanowski, Pieśń II 5, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008, s. 72–74.
 • Stephen Greeblatt, Shakespeare. Stwarzanie świata, tłum. B. Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2007, s. 303.
 • Jan Kott, Hamlet połowy wieku, [w:] tegoż, Szekspir współczesny, Kraków 1990, s. 80–81.
 • Leslie Dunton-Downer, Alan Riding, Szekspir, tłum. Dorota Koper, Rafał Morusiewicz, Warszawa 2005, s. 334.
 • William Shakespeare, Hamlet, tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 1999, s. 116.
 • Roman Brandstaetter, Bardzo krótkie opowieści, Warszawa 1978, s. 44–50.
 • Zbigniew Herbert, Tren Fortynbrasa, [w:] , Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1985. Antologia, t. 2, red. Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbankowski, Łódź 1988, s. 101–102.
 • Witold Wirpsza, Przypis.
 • Roman Brandstaetter, Hamlet i Laertes, [w:] tegoż, Bardzo krótkie opowieści, Warszawa 1978, s. 59–60.
 • Czesław Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1987, s. 264–265.
 • Roman Brandstaetter, Jak należy wystawiać Szekspira?, [w:] tegoż, Bardzo krótkie opowieści, Warszawa 1978, s. 94.
 • Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1991, s. 86–87.
 • Maria Rzepińska, Co wiemy o „Damie z gronostajem” z Muzeum Czartoryskich, [w:] tejże, W kręgu malarstwa, Wrocław 1988, s. 51–52.
 • Joanna Guze, Twarze z portretów, Warszawa 1974, s. 134–135.
 • Zofia Szydzik, Giocondy tajemniczy uśmiech (do Leonarda da Vinci), ? ?.
 • Jadwiga Sokołowska, Słownik literatury staropolskiej, red. Teresa Michałowska, Warszawa 1990: Barok.
 • Wacław Potocki, Veto albo nie pozwalam, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1992, s. 132.
 • Bożena Fabiani, Na dworze Wazów w Warszawie, Warszawa 1988, s. 150–151.
 • Jerzy Lileyko, Życie codzienne w Warszawie za Wazów, Warszawa 1984, s. 237.
 • Juliusz A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974, s. 52.
 • Edward Stachura, Życie to nie teatr, [w:] tegoż, Wiersze, Toruń 1995, s. 164–165.
 • Krystyna Secomska, Malarstwo francuskie XVII wieku, Warszawa 1985, s. 118.
 • Sztuka baroku. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Rolf Toman, tłum. Bronisław Drąg, Krzysztof Jachimczak, Ryszard Wojnakowski, Köln 2000, s. 138–139.
 • Julian Bell, Lustro świata. Nowa historia sztuki, tłum. Ewa Gorządek, Warszawa 2009, s. 226.
 • Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1991, s. 230.
 • Piotr Sawicki, Przed walką z wiatrakami. Fragment „Don Kichota” Miguela de Cervantesa, [w:] , Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 1, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Warszawa 1991, s. 265.
 • Vladimir Nabokov, Wykłady o Don Kichocie, tłum. Jolanta Kozak, Warszawa 2001, s. 76.
 • Zofia Szmydtowa, Don Kiszot Cervantesa, Warszawa 1970, s. 21–22.
 • Stanisław Grochowiak, Don Kiszot, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Warszawa 2001, s. 24.
 • Zbigniew Herbert, O dwu nogach Pana Cogito, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2005, s. 182.
 • Jan Andrzej Morsztyn, Cuda miłości. Sonet, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Wiktor Weintraub, Wrocław 1988, s. 145–146.
 • Jan Andrzej Morsztyn, W kwartanie, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Wiktor Weintraub, Wrocław 1988, s. 189–190.
 • Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek [Prędzej kto wiatr...], [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Wiktor Weintraub, Wrocław 1988.
 • Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek [Oczy są ogień...], [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Wiktor Weintraub, Wrocław 1988, s. 107.
 • Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Wiktor Weintraub, Wrocław 1988, s. 148.
 • Jan Andrzej Morsztyn, Do galerników, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Wiktor Weintraub, Wrocław 1988, s. 147.
 • Jan Andrzej Morsztyn, Do tejże (Do panny), [w:] Stanisław Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji […], Kraków 2004, s. 176.
 • Jan Andrzej Morsztyn, Ogród miłości, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Wiktor Weintraub, Wrocław 1988, s. 54.
 • Mikołaj Sęp-Szarzyński, Napis na statuę abo obraz śmierci, [w:] tegoż, Poezje zebrane, wybór Radosław Grześkowiak, Adam Karpiński, Warszawa 2001.
 • Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet I: O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego, [w:] tegoż, Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 49.
 • Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet IV: O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, [w:] , Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 51.
 • Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet II, Na one słowa Jopowe: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore etc., [w:] , Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 50.
 • Mikołaj Sęp-Szarzyński, Sonet V: O nietrwałej miłości rzeczy świata tego, [w:] , Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. Krzysztof Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 51–52.
 • Francesco Petrarka, Sonet 132, [w:] tegoż, Poezje wybrane, tłum. Jalu Kurek, Warszawa 1969, s. 32.
 • Roman Pollak, Wstęp, [w:] Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, Warszawa 1955, s. 12.
 • Władysław Czapliński, Wstęp, [w:] Jan Pasek, Pamiętniki, Wrocław 1979.
 • Janusz Tazbir, Paskowe zwierciadło epoki, [w:] tegoż, Spotkania z historią, Warszawa 1979, s. 54–55.
 • Wacław Potocki, Na Ogród nie wyplewiony, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Janusz S. Gruchała, Wrocław 1992, s. 118–119.
 • Wacław Potocki, Człowiek, [w:] tegoż, Dzieła, t. 1, oprac. Leszek Kukulski, Warszawa 1987, s. 406.
 • Jan Malicki, Studium o Wacławie Potockim. W trzechsetną rocznicę śmierci, Katowice 1996, s. 32–33.
 • Wacław Potocki, Zbytki polskie, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Janusz Gruchała, Wrocław 1992, s. 194–195.
 • Wacław Potocki, Pieśń XXII. Dziękczynienia, [w:] tegoż, Dzieła, oprac. Leszek Kukulski, Warszawa 1987, s. 466.
 • Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, t. 2, Warszawa 1974, s. 104–105.
 • Maria Rzepińska, W kręgu malarstwa, Wrocław 1988, s. 136–137.
 • Kasper Miaskowski, Na śklenicę malowaną, [w:] tegoż, Zbiór rytmów, oprac. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995, s. 326.
 • Immanuel Kant, Odpowiedź na pytanie: Czym jest Oświecenie?, [w:] tegoż, Rozprawy z filozofii historii, tłum. Tomasz Kupś, Kęty 2005, s. 44.
 • Leszek Kołakowski, Gottfried Wilhelm Leibniz 1646–1716, [w:] tegoż, O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria II, Kraków 2005, s. 68–69.
 • Leszek Kołakowski, John Locke 1632–1704, [w:] tegoż, O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria II, Kraków 2005, s. 86–89.
 • Jostein Gaarder, Świat Zofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa 1995, s. 339.
 • Leszek Kołakowski, Immanuel Kant 1724–1804, [w:] tegoż, O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria III, Kraków 2006, s. 15–16.
 • Dariusz Dybek, Dorota Heck, Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Małgorzata Łoboz, Podręczny słownik literatury polskiej, red. Dorota Heck, Wrocław 2012, s. 184–185: Poniatowski Stanisław August.
 • Johann Joachim Winckelmann, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł (1775), [w:] , Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700–1870, tłum. Jolanta Maurin-Białostocka, wybór Elżbieta Grabska, Maria Poprzęcka, Warszawa 1989, s. 163–178.
 • Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1991, s. 356–357.
 • Janusz Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej: panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987, s. 153.
 • Wacław Woźnowski, O bajce i bajkopisarzach polskich, [w:] , Bajka polska od Kadłubka do Herberta, oprac. Wacław Woźnowski, wybór Wacław Woźnowski, Wrocław 1972, s. 5.
 • Mieczysław Klimowicz, Literatura Oświecenia, Warszawa 1988, s. 67.
 • Paul Cazin, Książę Biskup Warmiński Ignacy Krasicki (1735–1801), tłum. Michał Mroziński, Olsztyn 1983, s. 250–251.
 • Janina Abramowska, Polska bajka ezopowa, Poznań 1991, s. 214–215.
 • Józef T. Pokrzywniak, Wstęp, [w:] Ignacy Krasicki, Satyry i listy, oprac. Zbigniew Goliński, Wrocław 1988.
 • Paul Cazin, Książę Biskup Warmiński Ignacy Krasicki (1735–1801), oprac. Zbigniew Goliński, tłum. Michał Mroziński, Olsztyn 1983, s. 213.
 • Przemysława Matuszewska, „Wilk i baranek” Stanisława Trembeckiego, [w:] , Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 1, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Warszawa 1991, s. 331.
 • Stanisław Trembecki, Wilk i baranek, [w:] Zdzisław Libera, Poezja polska wieku XVIII, Warszawa 1976, s. 247.
 • Jan Lemański, Owca i wilk, [w:] tegoż, Wybór bajek, Warszawa 1956, s. 152–153.
 • Teresa Kostkiewiczowa, Klasycyzm. Sentymentalizm. Rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975, s. 236–274.
 • Franciszek Karpiński, Trzeba się kochać, [w:] tegoż, Dzieła Franciszka Karpińskiego, Warszawa 1830, s. 128.
 • Franciszek Karpiński, Laura i Filon, [w:] Zdzisław Libera, Poezja polska XVIII wieku, Warszawa 1976, s. 315–317.
 • Franciszek Karpiński, Do Justyny. Tęskność na wiosnę, [w:] Zdzisław Libera, Poezja polska XVIII wieku, Warszawa 1976, s. 314–315.
 • Antoni Mackiewicz, O wierszu Franciszka Karpińskiego „Do Justyny. Tęskność na wiosnę”, [w:] , Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 1, red. Władysław Dynak, Aleksander W. Labuda, Warszawa 1991, s. 358.
 • Roman Sobol, Posłowie, [w:] Franciszek Karpiński, Zabawki wierszem i prozą, Wrocław 1981.
 • Anna Kamieńska, Tęskność gospodarska, [w:] tejże, Od Czarnolasu. Najpiękniejsze wiersze polskie, Warszawa 2000, s. 131–132.
 • Franciszek Karpiński, O Justynie, [w:] tegoż, Zabawki wierszem i prozą, Wrocław 1981, s. 49.
 • Franciszek Karpiński, Przypomnienie dawnej miłości, [w:] Zdzisław Libera, Poezja polska XVIII wieku, Warszawa 1976, s. 330–331.
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Laura i Filon, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Warszawa 1985, s. 81–82.
 • Wacław Panek, Hymny polskie, Poznań 1996, s. 31–32.
 • Tyrtajos, Rzecz to piękna..., [w:] , Liryka starożytnej Grecji, tłum. Włodzimierz Appel, Wrocław 1984, s. 288–289.
 • Droga do słowa, rozmowa z Magdaleną Smoczyńską, „Polityka. Niezbędnik Inteligenta” 2012, nr 11, s. 48–49.
 • Karol Jałochowski, Węgrzy z Kosmosu, „Polityka. Niezbędnik Inteligenta” 2012, nr 11, s. 105.
 • Jerzy Axer, Wakacje ze zwierzętami, „Polityka” 2013, nr 32 (2919).
 • Cezary Kowanda, Komunikat w obrazku, „Polityka. Niezbędnik Inteligenta” 2012, nr 11, s. 101.
 • Paweł Walewski, Litery spod opuszek, „Polityka. Niezbędnik Inteligenta” 2012, nr 11, s. 56.
 • Czesław Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004, s. 54.
 • Agnieszka Krzemińska, Od liczydła po alfabet, „Polityka. Niezbędnik inteligenta” 2012, nr 11, s. 22.
 • Mariusz Herma, Pisany język mówiony, „Polityka. Niezbędnik Inteligenta” 2012, nr 11, s. 108.
 • Olga Woźniak, Migiem do mnie mów, „Polityka. Niezbędnik Inteligenta” 2012, nr 11, s. 55.
 • Sławomir Mizerski, Polskie przekleństwo, „Polityka” 2004, nr 48, s. 3–12.
 • Ryszard Tokarski, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin 2013, s. 143–144.
 • Jadwiga Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992, s. 152–168.
 • Jerzy Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006, s. 14.
 • Jerzy Bartmiński, Współczesny język polski, [w:] , Styl potoczny, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2001, s. 114.
 • Jolanta Maćkiewicz, Edward Łuczyński, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 1999, s. 42–44.
 • Neil Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, tłum. Lech Niedzielski, Warszawa 2002, s. 74.
 • Andrzej Zawada, Dwudziestolecie literackie, Wrocław 1995, s. 100.
 • Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2010, s. 143–144.
 • Piotr Skarga, [Kazanie] pierwsze. Na początku Sejmu przy ś. mszy sejmowej, [w:] tegoż, Kazania sejmowe, oprac. Janusz Tazbir, Wrocław 1984, s. 3–4.
 • Źródło: Kazanie wtóre. O miłości ku Ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku Ojczyźnie, [w:] tegoż, Kazania sejmowe, oprac. Janusz Tazbir, Wrocław 1984, s. 30.
 • Kazanie wtóre. O miłości ku Ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku Ojczyźnie, [w:] tegoż, Kazania sejmowe, oprac. Janusz Tazbir, Wrocław 1984.
 • Źródło: Piotr Skarga, [Kazanie] pierwsze. Na początku Sejmu przy ś. mszy sejmowej, [w:] tegoż, Kazania sejmowe, oprac. Janusz Tazbir, Wrocław 1984, s. 3–4.